Projekt Rómsky záhradník učí sociálne vylúčené deti a ich rodičov hospodáriť

SITA, 13. septembra 2019 o 05:18

Pomôcť rómskej komunite v Prešovskom kraji má za cieľ projekt Rómsky záhradník (Romano barardo), ktorý v okrese Vranov nad Topľou realizuje občianske združenie Svatobor. Tento rok sa v rámci projektu zamerali na malé deti. Spolu s 27 malými záhradníkmi sa na aktivitách zúčastňujú aj dospelí rodinní príslušníci.

Malá hospodárka.

Foto: Svatobor

Ako informoval Ján Melikant z Karpatskej nadácie, Občianske združenia Svatobor sa dlhodobo venuje pomoci rómskym komunitám na východe Slovenska. V rámci projektu Rómsky záhradník ponúka Rómom z vylúčenej skupiny možnosť pracovať s krajinou a pôdou. Poznatky z pestovania a starostlivosti vedia následne využiť aj vo svojich obydliach a stať sa tak sebestačnými. Projekt sa realizuje v dvoch ekocentrách Prešovského kraja: Grodzin a Malinka v okrese Vranov nad Topľou, a tiež na pozemkoch v ďalších troch lokalitách Prešovského kraja: v obciach Prosačov, Rudlov a meste Hanušovce nad Topľou.

Na týchto miestach sú Rómovia zapájaní do aktivít. Aktuálna etapa projektu trvá do januára 2020, pričom Svatobor sa v tejto fáze zameral hlavne na deti predškolského veku. „Do projektu sú zapojené vybrané rodiny Rómov, 27 detí a 17 dospelých, ktoré charakterizuje spoločná účasť na aktivitách detí predškolského veku a ich dospelých rodinných príslušníkov, ktorí sú pre ne vzormi. Deti sa učia cez napodobňovanie svojich blízkych praktickým zručnostiam, rozvíja sa ich jemná a hrubá motorika, schopnosť tímovej práce, citlivejší a ohľaduplnejší spôsob správania sa k okolitému svetu,” vysvetlil zakladateľ Svatoboru Štefan Straka.

Rómske deti práca baví.

Foto: Svatobor

Cieľom projektu je zlepšenie pracovných návykov, získavanie využiteľných skúseností aj vzdelávanie zamerané na spracovanie a využitie surovín v kuchyni. Rómom pomáha zveľadiť si vlastné bývanie, stať sa pestovateľmi a sebestačnejšími pri každodenných základných potrebách. „Vďaka spolupráci s projektom Rómsky záhradník sa nám podarilo zveľadiť viacero miest v našej obci. Je nielen o vzťahu k pôde, ale aj o vzájomnom vzťahu ľudí a spolužití Rómov a Nerómov. Potvrdzuje to aj spätná väzba od občanov obce, ktorí túto spoluprácu vnímajú ako prirodzenú,“ uviedol poslanec obce Jastrabie nad Topľou Ján Bambuch, ktorý na projekte spolupracuje.

Občianskej združenie Svatobor vzniklo v roku 2006. Od začiatku činnosti sa prioritne zameriava na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych komunít na Slovensku, a to najmä prostredníctvom ekofarmárskych aktivít, obnovy a rekultivácie krajiny a environmentálnej výchovy. Za prínosy pri rozvoji farmárskych zručností a aktivít Rómov získalo združenie v celosvetovej súťaži UNESCO Konfuciovu cenu za rok 2015. V združení pomáha sedem pracovníkov a 142 dobrovoľníkov.

Projekt Rómsky záhradník podporili Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis v rámci Programu rozvoja rómskych komunít. Program v poslednej výzve podporil grantmi 12 mimovládnych organizácií.

Združenie Svatobor učí hospodáriť aj rómsku mládež.

Svatobor


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >