Otcovia po narodení dieťaťa získajú 10 dní voľna, rozhodla Európska únia

SITA, pt, 4. apríla 2019 o 15:52

Minimálne desať platených pracovných dní voľna by mali získať otcovia po narodení dieťaťa. Počas nej by mali dostávať príspevok aspoň na úrovni nemocenskej dávky. Vyplýva to zo smernice, ktorú vo štvrtok schválil Európsky parlament.

Európsky parlament chce novou smernicou podporiť rodinný život aj uľahčiť návrat rodičom do práce.

Foto: shutterstock.com

Smernica zaväzuje všetky štáty Európskej únie do troch rokov upraviť v tomto smere svoje zákony. Okrem spomínaných desiatich dní voľna po narodení dieťaťa zavádza aj právo na dva mesiace neprenosnej platenej rodičovskej dovolenky. Rodinám by sa tak mali vytvoriť vhodné podmienky na vyváženejšie rozdelenie starostlivosti o dieťa.

Desaťdňové voľno v našej legislatíve zatiaľ nie je, rezort práce bude musieť teda návrh pripraviť. Zmeniť bude treba aj zákony týkajúce sa rodičovskej dovolenky.

Ako uviedol hovorca ministerstva práce Michal Stuška, v rámci existujúcej úpravy rodičovskej dovolenky sa formálne zavedie individuálny nárok na štyri mesiace platenej rodičovskej dovolenky pre každého pracovníka, ako aj nárok na dva mesiace neprenosnej rodičovskej dovolenky bez potreby zmeny výšky príspevku.

Európska únia chce vyjsť opatrením viac v ústrety rodinám pri starostlivosti o dieťa a zároveň uľahčiť rodičom návrat do práce.

Počas minimálneho dvojmesačného neprenosného obdobia rodičovskej dovolenky majú mať občania právo na primeranú výšku príspevku, ktorá by mala brať do úvahy stratu príjmu domácnosti a umožniť jej lepšie platenému členovi jej reálne využitie.

Smernica tiež stanovuje právo na päť dní opatrovateľskej dovolenky ročne pre zamestnancov poskytujúcich osobnú opateru rodinnému príslušníkovi alebo osobe žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá ju potrebuje z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu.

Ide o minimálnu harmonizáciu, a teda členské štáty so štedrejšími systémami rodičovskej dovolenky nemusia znižovať svoje štandardy. "Za predpokladu, že všetky požiadavky zadefinované v novej smernici sú už súčasťou ich vnútroštátneho práva, môžu svoje systémy zachovať v nezmenenej podobe," uvádza sa v tlačovej správe Európskeho parlamentu.

Pracujúci rodičia a opatrovatelia by podľa schválenej smernice mali mať právo požiadať zamestnávateľa o úpravu rozvrhnutia svojho pracovného času, vrátane, pokiaľ je to možné, využitím inštitútov práce na diaľku či flexibilného pracovného času.

Zamestnávatelia by pri posudzovaní žiadostí o flexibilnú organizáciu práce mali zohľadňovať okrem vlastných zdrojov a prevádzkových kapacít aj potreby rodičov detí so zdravotným postihnutím alebo dlhodobou chorobou či potreby osamelých rodičov.

Na Slovensku zatiaľ nie je možnosť čerpania rodičovskej dovolenky flexibilným spôsobom, ani povinnosť pre zamestnávateľov akceptovať žiadosti pracovníkov, ktorí sú rodičmi, alebo ktorí majú opatrovateľské povinnosti, o flexibilné formy organizácie práce.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >