Odpad sa u nás ráta na milióny ton, aspoňže ho ľudia čoraz viac triedia

TASR, pt, 25. januára 2019 o 09:54

Výzvy na triedenie odpadu a súťaže s ekologickou tematikou majú účinok, uvedomelosť ľudí, i keď pomaly, rastie. Svedčia o tom štatistiky ministerstva životného prostredia, podľa ktorých sa odpad separuje viac než v minulosti.

Plastové tašky, ktoré sa našli v tele veľryby.

Foto: Reuters

Ideálne je odpad nevytvárať, a keď už, tak čo najviac druhotne využiť a separovať. Podľa posledných údajov rezortu životného prostredia na Slovensku miera vytriedených zložiek komunálneho odpadu v roku 2017 vzrástla oproti roku 2016 o 130 931 ton.

Celkovo sa vyzbieralo 405 865 ton papiera, lepenky, skla, plastov a kovov. Zber triedeného odpadu klasických zložiek medziročne narástol o 47,62 %.

Slováci sa podľa ministerstva správajú pri triedení odpadov zodpovednejšie než v minulosti. Napríklad pri nakladaní so sklom prevláda recyklácia, ktorá by mala v roku 2020 dosiahnuť 80 percent. V roku 2017 bolo na skládku uložené len 1 percento odpadov zo skla.

Čo sa týka plastov, domácnosti z nich recyklovali 61 percent. Podľa rezortu životného prostredia skládkovanie plastových odpadov postupne klesá, v roku 2017 dosiahlo 6 percent.

Recyklácia papiera a lepenky dosiahla v roku 2017 69 percent. Podarilo sa splniť aj cieľ pre obmedzenie skládkovania papiera a lepenky, to kleslo na 0,26 percenta z celkového množstva.

Odpady z kovov patria medzi väčšinové zložky odpadov a svojím vysokým potenciálom pre recykláciu patria medzi najobchodovanejšiu surovinu. V roku 2017 vyprodukoval predovšetkým priemysel 1,5 milióna ton kovového odpadu. Celková miera recyklácie kovov z komunálneho aj priemyselného odpadu je 64 percent, teda 973 928 ton. Oproti roku 2016 je to o 59 643 ton viac.

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky ENVI - PAK konštatuje, že pozitívne výsledky prináša predovšetkým systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý funguje na Slovensku od polovice roka 2016. „Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prejavilo vo výraznom náraste triedenia komunálnych odpadov. Tešíme sa, že k tomu prispeli najmä odpady z obalov a neobalových výrobkov," vyjadrila sa generálna riaditeľka ENVI - PAK Hana Nováková.


ANKETA:

Môžeme byť spokojní s tým, že sa u nás odpad separuje čoraz viac?

9,7%90,3%
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >