Odlúčenie a bezmocnosť. Najväčšie trápenia rodičov predčasne narodených detí

Patricia Poprocká, 23. januára 2021 o 04:26

Zdravotná starostlivosť je vynikajúca, horšie je to už so psychickou stránkou. O predčasne narodené deti je v našich nemocniciach postarané na vysokej úrovni, o rozpoloženie ich rodičov sa ale nezaujíma takmer nik. Zostávajú osamotení, bez kontaktu s dieťaťom, bez zapojenia do starostlivosti oň a plní strachu o svoje bábätko.

Možnosť starať sa o svoje bábätko ešte počas pobytu v nemocnici má u nás veľmi málo matiek.

Foto: shutterstock.com

Vyplýva to z prieskumu OZ Malíček o poskytovaní starostlivosti pri predčasných pôrodoch, ktorý združenie urobilo s cieľom zlepšiť podmienky pre bábätká aj ich rodičov.

Výsledky ukázali spokojnosť rodičov s medicínskou a ošetrovateľskou starostlivosťou, avšak nedostatočné podmienky v oblasti psychickej podpory. Drvivá väčšina, 85% rodičov, trpí po predčasnom pôrode odlúčením od dieťaťa, odlúčenie označilo za najväčšiu psychickú záťaž.

Pre samotné dieťa je pritom blízkosť matky a kontakt s ňou koža na kožu významným faktorom, ktorý vplýva na jeho prospievanie i zdravotný stav. A hoci sa všetci odborníci – zdravotníci i psychológovia zhodujú na potrebe blízkosti, väčšinou zostáva len pri tomto konštatovaní.

Predsedníčka združenia Malíček Ľubica Kaiserová verí, že by k zmene mohol prispieť práve spomínaný prieskum. Na základe jeho výsledkov sa teraz vytýčili tri kľúčové oblasti, ktorým sa teraz chce združenie spolu s odborníkmi venovať. „Ide o potrebu psychologickej podpory rodiny po predčasnom pôrode, potrebu aktívneho zapojenia rodičov do starostlivosti o predčasne narodené dieťa podľa modelu – mama sa aktívne stará, sestra na ňu dohliada, a tiež o potrebu rodinných izieb, na ktorých by boli mamy spolu s dieťaťom,“ uviedla.

Nasledujúce mesiace by sa mali aktivity združenia sústreďovať práve na napĺňanie týchto cieľov. Najväčším problémom je práve nedostatok priestoru, keď mamičky musia po pôrode odísť domov a bábätko ostáva v nemocnici samé. Nie všetky ho môžu denne navštevovať, najmä ak bývajú ďaleko od špecializovanej nemocnice, kde ich dieťa zostalo.

Psychologickú pomoc dostane každá desiata

Na Slovensku sa ročne narodí predčasne päťtisíc detí. Prieskum ukázal, že polovica rodičov je informovaná o dôležitosti zapojenia sa do starostlivosti o dieťa od prvého okamihu, avšak väčšinu aktivít či úkonov môže robiť až niekoľko týždňov po pôrode.

Taktiež viac ako 54% rodičov uviedlo, že im počas hospitalizácie ich dieťaťa na neonatologickom oddelení nebola poskytnutá takmer žiadna forma podpory, len 11 percent dostalo psychologickú pomoc. Potrebu podpornej skupiny či psychologickej pomoci uviedlo 70% opýtaných.

S poskytovanou starostlivosťou vyjadrila väčšina spokojnosť – 72% rodičov bolo informovaných o stave svojho dieťaťa bezprostredne po pôrode, 77% považovalo za dostatočnú edukáciu o význame materského mlieka. 81% opýtaných považovalo za dostatočnú informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa a až 88% rodičov sa cítilo dostatočne zaškolených do starostlivosti o dieťa pred prepustením domov.

Detailné výsledky dotazníka budú spracované do samostatnej brožúry, ktorá bude distribuovaná do perinatologických centier.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saPrvý rok - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >