Odklad alebo prvá trieda? Kedy školu o rok posunúť, radí školská psychologička

Gabriela Bachárová, 14. marca 2019 o 06:25

O odklade školskej dochádzky by mali rodičia uvažovať, ak sa dieťa nedokáže sústrediť, neorientuje sa v čase a priestore alebo sa o seba ešte nezvládne dobre postarať samo.

Dieťa by malo byť na školu pripravené.

Foto: Shutterstock.com

Nástup do školy predstavuje pre dieťa naozaj veľký zlom, jeho význam si rodičia často ani nemusia naplno uvedomovať. Deti sa tešia na životnú zmenu, ktorá ich čaká, začínajú si konečne pripadať „veľké“. Ak však do školy príde dieťa, ktoré ešte nie je úplne zrelé, aby zvládlo všetky nové nároky, môže sa tam veľmi trápiť.

„Vstup do školy je veľmi dôležitou súčasťou života dieťaťa a úzko súvisí s jeho celoživotným vzťahom ku vzdelávaniu. Ak má dieťa problém s pomalším vývinom, môže to skomplikovať celú jeho školskú úspešnosť,“ hovorí školská psychologička Gabriela Herényiová, ktorá pracuje na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Unvierzity Komenského v Bratislave.

Ak uvažujete o odklade, mali by ste s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenie. To niekedy navrhujú aj učiteľky v materskej škole, ktoré si všimnú, ak dieťa v nejakej oblasti zaostáva. Kroky rodičov potom často vedú do niektorého z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde dieťa „vyšetria“.

„Pri rozumovej zrelosti sledujú odborníci percepčnú zrelosť (ako je dieťa schopné vnímať), či dokáže rozlišovať podstatné od nepodstatného, skúma sa schopnosť sústrediť sa na pracovnú činnosť, reagovať na číselné pojmy, vedieť počítať do desať a orientovať sa v priestorových pojmoch,“ vymenúva školská psychologička.

Odborníci sledujú aj jemnú motoriku. Ako kreslí, vyfarbuje, vystrihuje. Písanie, ktorému sa deti v prvej triede učia, je totiž náročnou činnosťou a ak má dieťa problémy s motorikou, v škole by to preň mohlo byť veľmi ťažké.

Dôležitou zložkou školskej zrelosti je aj reč. Komunikácia šesťročného dieťaťa by podľa odborníčky mala byť zrozumiteľná, bez výrazných porúch výslovnosti a gramaticky správna.

Všímajte si aj emocionálnu a sociálnu zrelosť potomka. Zvládlo by dieťa odlúčenie od rodičov? Vedelo by sa udomácniť v „roli“ školáka a spolužiaka? Bolo by schopné počúvať učiteľa, zvládnuť neúspech?

Niektorí rodičia o odklad žiadajú, aby deťom predĺžili detstvo. Majú pocit, že ich potomok je ešte príliš „detský“ a nemusel by zvládnuť nároky školskej dochádzky. Častejšie sa to týka chlapcov, ktorí naozaj často v prvej triede akoby zaostávajú za dievčatami. Zdá sa, že sa horšie učia a sú v triede neposední. Postupne však začnú dievčatá dobiehať a asi od štvrtej triedy sa im úplne vyrovnajú. Ich pomalší nástup je úplne prirodzený (neplatí to samozrejme o všetkých chlapcoch) a nechávať ich rok doma, aby do školy dozreli, preto nemusí byť dobrý nápad. V prvej triede by sa potom navyše mohli nudiť.

Špeciálnou situáciou je, ak odborník odporučí odklad, ale vy o tom nie ste vôbec presvedčení. Rozhodnutie je len na vás, Gabriela Herényiová si však myslí, že „ak odborník odporučí odklad školskej dochádzky, chce pomôcť vášmu dieťaťu, aby sa v škole netrápilo, ale tešilo sa na nové úspechy. Zaškolenie nezrelého dieťaťa môže spôsobiť celoživotné trápenie so školou, odpor k čítaniu a vzdelávaniu vo všeobecnosti“.

Po zistení nezrelosti v niektorej oblasti je podľa nej potrebné dieťa podporovať, poskytnúť mu rozvíjajúce programy, aby sa v oblasti, kde trochu zaostáva, zdokonalilo, a do školy nastúpilo pripravené a zrelé. „Pocity úspechu sa nedajú ničím nahradiť, buďte vášmu dieťaťu oporou a nie kritikom,“ uzatvára školská psychologička.

O odklad môžete požiadať napríklad v týchto prípadoch:
Dieťa má rečové problémy, zle sa vyjadruje, nie je mu rozumieť.
Nevie sa zatiaľ orientovať v čase ani priestore.
Má veľké ťažkosti so sústredením sa (pozor, nepozornosť je u detí do istej miery bežná).
Javí sa veľmi neposedné.
Nevie si zapamätať jednoduchú informáciu.
Má vážnejšie grafomotorické ťažkosti.
Nevie sa o seba samo postarať (obliecť a vyzliecť sa, nazuť a vyzuť si topánky, nemá zaužívané hygienické návyky).
Má chronické zdravotné problémy, ktoré by mu znemožnili pravidelné učenie sa a návštevu školy.
Narodilo sa v období približne od konca mája do konca augusta, a je teda podstatne mladšie ako deti, ktoré sa narodili v septembri či októbri minulého roku, ale do prvej triedy by všetky šli v rovnakom čase.


Ako postupovať, ak chcete odklad
Na zápis sa rodičia musia s dieťaťom dostaviť, aj keď plánujú odklad. K žiadosti, ktorú v období okolo zápisov zašlú riaditeľovi, pridajú vyjadrenie odborníka či odborníkov: detského lekára, psychológa, špeciálneho pedagóga či vedenia materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo.

O odklade rozhoduje riaditeľ. Môže sa stať, že ho zamietne, v tom prípade musí dieťa do školy nastúpiť, čo sa však v našim podmienkach stáva veľmi málo, vedenie škôl odklady v drvivej väčšine akceptuje.

Ak riaditeľ predsa len odklad odmietne a ukáže sa, že dieťa naozaj v škole nestíha, je ho možné v prvom polroku vrátiť späť do materskej školy alebo môže navštevovať nultý ročník základnej školy. K zápisom, ktoré sa budú konať v priebehu apríla, idú deti, ktoré dovŕšili či dovŕšia šesť rokov v období od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2019.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >