Odborníci navrhujú zaviesť dobrovoľný desiaty ročník na ZŠ

TASR, 28. februára 2020 o 04:43

Vzdelávanie na druhom stupni základných školách by sa malo rozšíriť o dobrovoľný desiaty ročník, na stredných školách zase zaviesť prvý rok spoločného všeobecného štúdia. To sú len niektoré z odporúčaní predstavili analytici iniciatívy To dá rozum.

Iniciatíva To dá rozum navrhuje zmeny v školstve.

Foto: Shutterstock.com

Podľa nich Slovensko potrebuje nový model vzdelávania, ktorý skvalitní školstvo. Zmeny navrhujú pre materské, základné aj vysoké školy a tiež pre vedecké a umelecké činnosti na univerzitách.

Odporúčania pre skvalitnenie školstva vychádzajú z príkladov dobrej praxe a z prieskumu, ktorý urobila iniciatíva minulý rok. Postavené sú na troch princípoch - zvýšenie kvality na všetkých stupňoch vzdelávania vrátane vedy, zabezpečenie rovnosti príležitostí a príjemné prostredie na školách. „Keďže jednotlivé odporúčania na seba úzko nadväzujú, nedajú sa realizovať len vo forme kozmetických úprav existujúceho systému,“ povedala riaditeľka iniciatívy To dá rozum Renáta Hall. Zlepšovanie slovenského školstva by malo byť podľa nej systematickým a permanentným procesom.

Jadrom zmien je podľa iniciatívy nový model vzdelávania, ktorý by mal byť otvorený, priestupný a flexibilný. Podľa analytičky iniciatívy Kataríny Vančíkovej je potrebné upriamiť pozornosť na prvé roky dieťaťa. „Dôležité je garantovať všetkým deťom od troch rokov účasť na tomto programe a vytvoriť silnú sieť poskytovateľov včasnej podpory pre rodiny a deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením už od narodenia,” uviedla.

To dá rozum odporúča predĺžiť na základných školách prvý stupeň vzdelávania o jeden rok a druhý stupeň rozšíriť o dobrovoľný desiaty ročník. Podľa analytikov by to mohlo pomôcť niektorým žiakom úspešne ukončiť základnú školu a zvoliť si smer ďalšieho vzdelávania podľa svojich schopností a záujmov. Na stredných škôl navrhujú zaviesť jeden rok spoločného všeobecného vzdelávania na všetkých maturitných odboroch, špecializácia štúdia by tak nasledovala v ďalších rokoch. Na vysokých školách by podľa iniciatívy bolo dobré podporiť vznik na prax orientovaných štúdijných odborov. Odporúčajú tiež, aby študenti a akademici častejšie chodili do zahraničia.

Iniciatíva To dá rozum, ktorá vznikla v roku 2016 v októbri 2019 publikovala Analýzu zistení o stave školstva na Slovensku. Tá bola založená na prieskume s viac ako 650 účastníkmi rozhovorov a 15-tisíc respondentmi dotazníkového prieskumu z oblasti školstva a zamestnávateľov.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >