Od januára sa ruší maximálna výška náhradného výživného, bola nespravodlivá

SITA, gb, 1. januára 2022 o 04:02

Zrušilo sa aj testovanie príjmu ako jedna z podmienok nároku na náhradné výživné.

Maximálna výška náhradného výživného je zrušená.

Foto: shutterstock.com

Od začiatku tohto roka sa na Slovensku ruší maximálna výška náhradného výživného od štátu. Vyplýva to z novely zákona o náhradnom výživnom, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára budúceho roka. Štátne náhradné výživné môže v súčasnosti dosiahnuť najviac 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, aktuálne 368,37 eura, čo však obmedzuje najvyššiu možnú poskytovanú sumu. Toto obmedzenie nebralo ohľad na oprávnené potreby dieťaťa či jeho zdravotný stav. Zruší sa aj testovanie príjmu ako jedna z podmienok nároku na náhradné výživné.

Náhradné výživné, ktoré sa poskytuje oprávneným osobám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, sa zvýši z 30 percent sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je aktuálne 29,87 eura, na 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, v súčasnosti na 69,69 eura. Touto zmenou sa finančne podporí približne 1 000 detí, ktoré už aktuálne poberajú takéto náhradné výživné a súčasne v systéme pribudne zhruba 1 700 ďalších detí, ktoré majú sirotský dôchodok nižší ako 70 eur.

Oprávnená osoba bude môcť požiadať o náhradné výživné ihneď po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. V súčasnosti musí oprávnená osoba čakať na uplynutie dvoch mesiacov od podania návrhu na vykonanie exekúcie, kým si môže uplatniť nárok na náhradné výživné. Náhradné výživné sa bude po novom poskytovať odo dňa úmrtia rodiča, a nie až odo dňa podania žiadosti, ako je to v súčasnosti. Zamedzí sa tak súčasnému stavu, keď dieťa po úmrtí rodiča za obdobie približne dvoch mesiacov nedostáva žiadnu finančnú podporu od štátu.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >