O novú tehotenskú dávku možno žiadať aj spätne, jej výška je až 333 eur mesačne

gb, 2. novembra 2021 o 04:15

Viac ako 19-tisíc žien už každý mesiac dostáva od Sociálnej poisťovne pomoc vo forme novej tehotenskej dávky. Štatistiky však ukazujú, že o ňu nepožiadali všetky mamičky, ktoré tak mohli urobiť. Majú stále šancu sa o dávku prihlásiť.

Dajte si pozor, nech neprídete o peniaze.

Foto: Shutterstock.com

Ak matka porodila alebo ukončila tehotenstvo po 31. marci tohto roka, tehotenské ešte môže spätne získať. Sociálna poisťovňa tieto ženy sama oslovuje listom s potrebnými informáciami, ako o dávku požiadať. „Tehotenské má pomôcť budúcim mamičkám pripraviť sa na príchod bábätka. Táto nová dávka je tu pre ne, a preto sme sa rozhodli ich iniciatívne osloviť, aby ju využili. Chceme, aby sa dávka dostala k adresátkam v čo najväčšom možnom rozsahu,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Nárok na tehotenské majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Týka sa zamestnankýň, samostatne zárobkovo činných osôb a tiež dobrovoľne nemocensky poistených osôb, ktoré boli nemocensky poistené aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Nárok na dávku má i žena, ktorej v tom čase plynie ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia. Ďalšiu kategóriu tvoria budúce mamičky, ktoré majú prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne, ktorým trvá pracovný pomer) alebo z dôvodu poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činné osoby), ak nevykonávajú činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby.

Ako o dávku požiadať? U gynekológa si možno vyžiadať Žiadosť o tehotenské, ktorú je potom potrebné predložiť miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Možno tak urobiť elektronicky cez elektronický formulár, ktorý nájdete na tomto odkaze. K formuláru priložíte kópiu či sken prvej strany žiadosti, ide o stranu potvrdenú lekárom.

Žiadosť môže žena poslať pobočke aj poštou či doručiť ju osobne. Nárok na dávku si môžu mamičky uplatniť až tri roky spätne. Ak teda nepožiadajú v súčasnosti, o peniaze nemusia prísť.

Sociálna poisťovňa dávku poskytuje až do skončenia tehotenstva, a to nielen pôrodom, ale aj umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom. Na rozdiel od väčšiny nemocenských dávok môžu budúce mamičky popri jej poberaní zároveň pracovať či podnikať, teda mať ďalší príjem alebo poberať iné dávky, ako sú napríklad materské, nemocenské či rodičovský príspevok. Nárok na tehotenské to neovplyvní. V tomto roku môže poistenka dostať tehotenské v rozpätí od 215,15 eura do 333,90 eura mesačne. Nová dávka sa však netýka tehotných študentiek, pre tie je určené takzvané tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Tlačivo k ukončeniu nároku na dávku má k dispozícii a rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Lekár na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva. Je potrebné, aby tlačivo poistenka doručila pobočke čo najskôr.

Tehotenské zaviedla medzi nemocenské dávky novela zákona o sociálnom poistení od apríla tohto roka, prvé dávky začala Sociálna poisťovňa vyplácať v máji.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >