Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

Gabriela Bachárová, 27. decembra 2022 o 05:25

Ešte v januári dostanú rodičia prídavok na dieťa vo výške 30 eur, od februára im však začne na účet chodiť dvojnásobná suma. Prídavok vo výške 60 eur schválili poslanci.

Deti na Slovensku majú nárok na prídavok na dieťa.

Foto: shutterstock.com

Parlament v novembri schválil dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa. Zmena začína platiť od januára budúceho roka, v prvom mesiaci roku 2023 však ešte rodičia dostanú pôvodný príspevok, pretože pôjde o peniaze vyplácané za december 2022. Približne v polovici februára sa však už môžu tešiť na príjemné zvýšenie tejto dávky. Pôvodne sa pritom navrhovalo menšie zvýšenie, na päťdesiat eur.

Prídavok na dieťa je podľa vyjadrenia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb. Prídavok sa vypláca mesačne najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, podmienkou však je, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Nárok na prídavok na dieťa si rodič uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov). Nárok na dávku si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronicky a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.

Rodičia prvákov dostanú v októbri 2023 aj obnovený príspevok pre prváka, jeho výška bude 110 eur (mení sa vždy na základe zvýšenia sumy životného minima). Dohromady im tak na účte pristane suma 170 eur. Nie je pritom potrebné o tento jednorazový príspevok pre prváka žiadať, rodičia ho dostanú automaticky.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

 • Obrázok Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

  Nezosobášené páry sa budú môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami partnera alebo udeliť v jeho mene súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

 • Obrázok Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia si budú môcť starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

  Rozvedení rodičia sa budú môcť na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby ich určil súd. Umožňuje to zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Zmeny vyplývajú z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré sú účinné od januára.

 • Obrázok UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  UNICEF: Takmer každé dieťa na Ukrajine je vo vážnom ohrození

  Takmer sedem miliónov detí na Ukrajine, teda skoro každé dieťa v krajine je vo vážnom ohrození v dôsledku pokračujúcich útokov na kritickú infraštruktúru, ktoré vedú k rozsiahlym výpadkom elektriny a prerušeniam dodávok vody a tepla, upozornil Detský fond Organizácie spojených národov UNICEF.

 • Obrázok Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne

  Prídavok na dieťa sa zvýši od januára na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa.

 • Obrázok Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské môže byť aj 55,87 eura denne

  Otcovské je nový typ dávky zo Sociálnej poisťovne, ktorý prináleží otcovi dieťaťa v období šiestich týždňov od narodenia potomka po dobu 14 dní. Je nárokovateľný ako dvojtýždňové pracovné voľno v tejto dobe. A to bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

 • Obrázok Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Od januára sa má o 20 či 30 eur zvýšiť rodičovský príspevok

  Výška rodičovského príspevku by mala stúpnuť na 301 eur alebo na 412,60 eura za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské.

 • Obrázok Nástup prváka do školy bude rodičov stáť viac ako vlani

  Nástup prváka do školy bude rodičov stáť viac ako vlani

  Za školskú výbavu zaplatia rodičia viac ako 200 eur.

Ďalšie články v rubrike >