Od januára sa prídavok na dieťa zdvojnásobuje

Gabriela Bachárová, 27. decembra 2022 o 05:25

Ešte v januári dostanú rodičia prídavok na dieťa vo výške 30 eur, od februára im však začne na účet chodiť dvojnásobná suma. Prídavok vo výške 60 eur schválili poslanci.

Deti na Slovensku majú nárok na prídavok na dieťa.

Foto: shutterstock.com

Parlament v novembri schválil dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa. Zmena začína platiť od januára budúceho roka, v prvom mesiaci roku 2023 však ešte rodičia dostanú pôvodný príspevok, pretože pôjde o peniaze vyplácané za december 2022. Približne v polovici februára sa však už môžu tešiť na príjemné zvýšenie tejto dávky. Pôvodne sa pritom navrhovalo menšie zvýšenie, na päťdesiat eur.

Prídavok na dieťa je podľa vyjadrenia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb. Prídavok sa vypláca mesačne najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, podmienkou však je, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Nárok na prídavok na dieťa si rodič uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov). Nárok na dávku si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronicky a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.

Rodičia prvákov dostanú v októbri 2023 aj obnovený príspevok pre prváka, jeho výška bude 110 eur (mení sa vždy na základe zvýšenia sumy životného minima). Dohromady im tak na účte pristane suma 170 eur. Nie je pritom potrebné o tento jednorazový príspevok pre prváka žiadať, rodičia ho dostanú automaticky.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >