Na získanie otcovského musí muž splniť podmienky

TASR, 6. októbra 2022 o 03:25

Od začiatku novembra tohto roku by mohli otcovia poberať otcovské, pokiaľ túto novelu zákona o sociálnom poistení podpíše prezidentka. Išlo by o dvojtýždňovú sociálnu dávku, ktorú by bolo možné za priaznivých okolností čerpať v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Jeho otec, ktorý by si ako iný poistenec uplatnil nárok na otcovské, by musel splniť určité podmienky nároku na materské a jeho výplatu. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Otec bude mať nárok na otcovské.

Foto: shutterstock.com

Vysvetlil, že prvou z podmienok by bolo nemocenské poistenie alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od ktorého by si otec uplatňoval nárok na otcovské. Ďalšou podmienkou by bolo získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na otcovské. Do splnenia tejto podmienky by bolo pritom možné započítať aj predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného iného nemocenského poistenia spadajúceho do sledovaného obdobia.

Ďalej samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistené osoby by museli splniť aj podmienku zaplatenia poistného včas a v správnej výške. V prípade zamestnanca by však bol potrebný výpadok príjmu, upozornila poisťovňa.

Uviedla tiež, že v prípade otcovského by nesledovala, či by matka zároveň poberala materské alebo rodičovský príspevok. Obaja rodičia by tak mohli v rovnakom období poberať na dieťa dávku materské. Dôležitou podmienkou by však zároveň bola starostlivosť otca o narodené dieťa, na ktoré by si uplatňoval otcovské.

Nárok na otcovské a následný nárok na materské by sa skúmal samostatne ku dňu, od ktorého by otec poskytoval starostlivosť. To by sa však nevzťahovalo na podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Ak by otcovi dieťaťa vznikol nárok na otcovské a v súvislosti so starostlivosťou oň by si najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu uplatnil nárok na materské, podmienka 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch by sa považovala za splnenú, vysvetlila poisťovňa.

Vyčíslila, že výška dávky otcovské by bola trištvrtina denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu poistenca. To znamená, že v prípade, ak by priemerná mzda muža za celý minulý rok bola 1751 eur mesačne, tak denná výška materského aj otcovského v tomto roku by predstavovala sumu približne 43,18 eura. Otcovské za dva týždne by teda bolo maximálne vo výške 604,5 eura.

Nárok na novú dávku by si otec uplatnil prostredníctvom Žiadosti iného poistenca o materské, ktorá bude od začiatku novembra na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Vyplnil by časť A tohto tlačiva a následne by ho zamestnávateľom potvrdené, ak by išlo o zamestnanca, a podpísané doručil príslušnej pobočke.

V minulom roku Sociálna poisťovňa vyplatila spolu 75 356 dávok materské, z toho 12 433 z nich patrilo mužom. "Kým ženy dávku poberali v priemernej výške 785,30 eura, muži dostávali viac, priemerná výška dávky u nich predstavovala 1040,75 eura," uzavrel hovorca.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa