Ľudia vo finančnej núdzi si od januára polepšia, najviac viacdetné rodiny

SITA, gb, 31. júla 2022 o 04:00

V prípade osamelého rodiča s dvoma deťmi má dávka stúpnuť o 33,30 eura, dvojica s dvomi deťmi si polepší o 23,60 eura.

Ľudia v núdzi dostanú viac.

Foto: Shutterstock.com

Sumy dávok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali od začiatku budúceho roka zvýšiť. Dávka pre jednu plnoletú osobu alebo maloletého rodiča má stúpnuť o osem eur na 76,80 eura. Pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu alebo maloletého rodiča pôjde od budúceho roka o dávku v sume 38,40 eura a spoločne posudzované nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa bude mať nárok na dávku vo výške 43,70 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

Dávky v hmotnej núdzi sa po týchto úpravách podľa rezortu práce výraznejšie zvýšia najmä u viacdetných domácností. „Napríklad v prípade osamelého rodiča s dvoma deťmi sa dávka zvýši o 33,30 eura, v prípade dvojice s dvomi deťmi o 23,60 eura," uviedlo ministerstvo.

Suma ochranného príspevku (je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť alebo si zvýšiť príjem vlastnou prácou) a aktivačného príspevku (je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce), ktoré sa zjednotia do jednej dávky, stúpne o 5,30 eura na 75,70 eura.

Zjednotením výšky ochranného príspevku sa príjem zvýši u člena domácnosti, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, a člena domácnosti, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Príspevok sa im zvýši o 37 eur na 75,70 eura. Bude aj naďalej trvať nárok na ochranný príspevok v sume 75,70 eura pre osamelého rodiča s malým dieťaťom až do jedného veku roku dieťaťa.

Zvýšiť sa má aj suma príspevku na bývanie, a to o 4,50 eura 63,90 eura, ak domácnosť tvorí iba jedna osoba a o 7,10 eura na 101,90 eura pre domácnosti s dvomi a viac členmi.

Zákon rozšíri okruh osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zabezpečiť si príjem vlastnou prácou, o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby. Návrh tiež upravuje zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >