Ocenenie Vnímavá škola dostala aj maďarská základka v Moldave nad Bodvou. Začlenila rómske a sociálne znevýhodnené deti

gb, 16. decembra 2018 o 12:31

Ocenenie Vnímavá škola získalo deväť škôl z rôznych regiónov Slovenska. Nezisková organizácia Eduma tak vyzdvihla školské zariadenia, ktoré sa snažia začleniť do vzdelávania aj žiakov s hendikepom, inou etnicitou alebo s poruchami učenia.

Slávnostné vyhlásenie ocenení.

Foto: EDUMA

Jednou z ocenených škôl je aj Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Navštevuje ju 500 žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a sú prevažne z rómskych rodín. „Naša škola prešla premenou. Keď sa stala školou pre ďalšie spádové oblasti v našom meste, obávali sme sa kultúrnych rozdielov, konfliktov a toho, či bude možné pokojné spolunažívanie detí. Túžili sme po tom, aby bolo školské prostredie prospešné pre každého žiaka, aby dokázalo zohľadniť jeho individualitu a zároveň naplniť jeho potreby. Neboli sme si istí, či zvládneme situáciu a zabezpečíme plnohodnotný a férový prístup ku každému a či sa samotné deti dokážu vzájomne akceptovať a začleňovať,“ hovorí riaditeľka školy Andrea Papp.

„Zamerali sme sa predovšetkým na motiváciu, rozvíjanie nadaných žiakov, podporu individuálneho začlenenia žiakov a na zvyšovanie všeobecnej vzdelanosti. Teší nás, že sme presvedčili aj samotných rodičov, aby bolo vzdelávanie ich detí prioritou. To však nestačí, usilujeme sa rozvíjať našu školu ďalej,“ dodáva riaditeľka.

Medzi Vnímavými školami sú aj Základná škola na ulici Juraja Fándlyho v Seredi, Základná škola s materskou školou na ulici Komenského v Smoleniciach, Základná škola na ulici Železničná v Bratislave, Základná škola s materskou školou vo Vištuku, Základná škola s materskou školou na ulici Školská v Pečovskej Novej Vsi, Súkromná základná škola s materskou DSA v Lučenci, Základná škola na ulici Na dolinách v Trenčíne a Základná škola Pribinova v Novákoch. Každá z nich hľadá spôsoby, ako začleniť do vzdelávania aj žiakov s hendikepom, inou etnicitou alebo s poruchami učenia. Sú to školy, ktoré o inklúzii nielen hovoria, ale ju aj zavádzajú do praxe.

V rozvíjaní inkluzívneho prístupu na jednotlivých školách pomáhali aj mentorky a odborníčky na inklúziu, ktoré ich pravidelne navštevovali. Okrem toho pracovali na mapovaní inklúzie na školách, čo doteraz nikto na Slovensku nerobil. „Školy trápi nedostatok financií na inkluzívne tímy alebo na pedagogických asistentov. Ale tiež oveľa viac vnímam unavených učiteľov, riaditeľov i zástupcov škôl. Počas mentorovania som stretla vynikajúcich učiteľov, ktorí denne odovzdávajú deťom maximum. V triede, kde má učiteľ rôzne skupiny žiakov a rozdeľuje úlohy, funguje v móde ako dispečer na letisku. Učiteľom veľmi chýba podpora a supervízia,“ vysvetľuje jedna z mentoriek Zuzana Révészová, ktorá sa rozprávala s mnohými učiteľmi i žiakmi.

Zaujímavé tiež je, ako vidia svoje školy samotné deti. „Prajú si, aby si niekto vypočul ich názory. To nám vyšlo aj z rozhovorov na školách. Sú všeobecne málo vypočuté – doma, aj v škole. Dostávajú úlohy, pokyny, príkazy, ale rodičia aj učitelia sa s nimi málo rozprávajú. Nikto nemá čas. Rodičia veľa pracujú, učitelia zasa musia preberať učivo. Myslím, že učitelia by tiež radi prijali viac času a pohody na vyučovaní,“ dodáva mentorka.

Organizácia Eduma odovzdala aj ďalšie ocenenia – Vnímavá firma a Vnímavá inštitúcia. Vnímavou firmou sa stali dve spoločnosti – Adient Slovakia a Kovotvar, výrobné družstvo, Kúty. Adient Slovakia sa od začiatku svojho pôsobenia snaží o podporu komunít a tento rok sa rozhodla adoptovať školu zapojenú do programu Vnímavá škola. Kovotvar získal ocenenie za pozitívny prístup v zamestnávaní Rómov a za prístup k rómskym zamestnancom, ktorí tvoria až tretinu Kovotvaru, čo je pre firmu významné číslo.

Vnímavou inštitúciou sa stali Detský domov Studienka v Bratislave a Detský domov Macejko z Malaciek. „Sú to inštitúcie, ktoré sa roky snažia o kvalitnejší život detí a mladých ľudí v detských domovoch, sústavne vzdelávajú svojich zamestnancov a profesionálnych rodičov a ak je to čo i len trocha možné, snažia sa o návrat detí do rodín,“ vysvetľuje riaditeľka organizácie Eduma Andrea Haršányová.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saHendikepy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >