Tie deti len tak nenechám! Riaditeľ školy chce dať šancu hendikepovaným

Patricia Poprocká, 7. októbra 2018 o 18:00

Jeho škola začala v tomto školskom roku ako prvá zo stredných škôl na Slovensku prijímať aj žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.

Aj človek s ľahkým mentálnym postihnutím sa môže živiť sám, verí riaditeľ košickej strednej odbornej školy Ján Pituch. Ilustračné foto.

Foto: shutterstock.com

V mladšom veku môžu byť tieto deti integrované v základných školách, kde majú zvyčajne svoju asistentku, no väčšina aj tak navštevuje špeciálne školy, resp. špeciálne triedy. Po ich ukončení väčšina týchto detí so štúdiom končí. A rozširuje rady sociálne odkázaných, bez pracovných návykov, bez šance postaviť sa na vlastné nohy.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach Ján Pituch sa preto rozhodol dať takýmto deťom na svojej škole šancu. „Treba ich učiť, venovať sa im. Sú na rozhraní medzi normálnou a špeciálnou školou, som presvedčený, že z nich niečo bude,“ hovorí.

V tomto roku preto rozbehla jeho priemyslovka experimentálny projekt. Žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, ktorí sú neraz zo sociálne slabých, takmer vylúčených rodín, zaradili na dvojročné štúdium medzi ostatných študentov. Vzdelávať sa budú v menej náročných, takzvaných F-kových odboroch. Ide tam zväčša o ľahšie remeselnícke práce v stavebnej výrobe či drevovýrobe, ale aj pri výrobe konfekcie. Ich vzdelávací program je špeciálne pripravený a po jeho absolvovaní dostanú vysvedčenie o záverečnej skúške.

„Tu sa hodia, takéto práce určite zvládnu,“ je presvedčený o spomínaných študijných odboroch riaditeľ. Škola má mimo vlastnej budovy aj elokované pracoviská, kde prebieha praktická výučba.

Vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je len experimentálne, čo znamená, že ministerstvo školstva bude celý projekt ich začlenenia do riadnych učebných odborov sledovať s možnosťou prípadného rozšírenia v budúcnosti aj na ďalšie podobné školy. Vyhodnocovať bude najmä materiálno-technické a priestorové podmienky pre štúdium, vhodnosť zaradenia týchto žiakov do bežných tried, ale aj kvalifikačné predpoklady pedagógov pre prácu s týmito deťmi.

„Som veľmi rád, že sa to podarilo, stálo to veľa námahy, rokovaní, dokladovania, papierov... Chceli sme to však urobiť, deti sa potrebujú integrovať do normálnych tried,“ hovorí o otvorení experimentálneho vzdelávania Ján Pituch.

Podľa neho je totiž dôležité, aby aj deti s hraničným či zníženým intelektom dostali príležitosť na kvalitné vzdelanie. „Som si istý, že potom budú schopné prinášať veľmi dobré pracovné výsledky,“ dodal riaditeľ.

Aktivitu technickej školy víta aj jej zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Anna Činčárová, okres Košice - okolie patrí medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska, kde sa nezamestnanosť pohybuje okolo 11,5 percenta. Väčšinu nezamestnaných tvoria Rómovia, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť zamestnanie, sú bez vzdelania alebo absolvovali len základnú školu.

A práve mnohí z nich boli v mladom veku pre ľahké mentálne postihnutie zaradení do špeciálnych škôl alebo tried, kde mali minimálnu šancu získať vzdelanie či zručnosti, ktoré by im pomohli v uplatnení sa na trhu práce. Preto by teraz cestou na zlepšenie mohlo byť práve ich vzdelávanie v tradičných remeselných odboroch.

„Začleňovanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do klasického vyučovacieho procesu je zdĺhavý a náročný proces. Získajú však pracovné návyky, ktoré dokážu zvýšiť ich adaptabilitu na trhu práce. Stredná odborná škola technická má pozitívne skúsenosti s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v marginalizovaných rómskych komunitách, know-how aj energiu experimentálne overiť prijatie takýchto žiakov. Sme presvedčení, že toto je cesta, ktorou môžeme účinne bojovať s dlhodobou nezamestnanosťou, ktorá patrí k najväčším problémom nášho kraja,“ uviedol pre TASR predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saHendikepy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >