O päť rokov bude Slovensku chýbať až 10 tisíc učiteľov

TASR, gb, 17. januára 2020 o 04:01

O pár rokov bude Slovensko potrebovať 10 tisíc učiteľov naviac, no už v súčasnosti je ťažké získať nových pedagógov aj kvôli ich nedostatočnému odmeňovaniu. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) analyzoval mzdy učiteľov a upozorňuje, že platové podmienky sú jedným z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje záujem mladých ľudí o učiteľské povolanie.

Učiť na školách neláka.

Foto: Shutterstock.com

Podľa analytikov kontrolného úradu je vážna situácia najmä v Bratislavskom kraji, kde platy učiteľov dosahujú len 60 percent priemernej regionálnej mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Národná autorita pre externú kontrolu uviedla, že jedným z dôležitých predpokladov zvyšovania kvality celého vzdelávacieho procesu je podpora rastu atraktivity učiteľského povolania.

„Nedostatočné výdavky do podpory rozvoja školstva sa okrem iného premietajú aj do nízkeho mzdového ohodnotenia učiteľov, ktoré je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich záujem mladých ľudí o štúdium pedagogiky a prácu v školstve," informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Z pohľadu národnej kontrolnej inštitúcie je pre rast atraktivity učiteľského povolania podstatný dobre a motivujúco nastavený systém odmeňovania. Zistenia OECD z roku 2019 ukazujú, že len bezmála päť percent učiteľov je presvedčených, že ich práca je spoločensky ocenená a viac ako polovica študentov stredných škôl podľa Inštitútu vzdelávacej politiky odmieta pokračovať v štúdiu na pedagogických fakultách vysokých škôl práve pre zlé finančné ocenenie učiteľského povolania.

„Spoločnosť tak dnes stojí pred strategickou výzvou, ako zatraktívniť učiteľské povolanie, pretože v horizonte piatich rokov bude naše školstvo potrebovať dodatočných viac než 10 tisíc učiteľov základných škôl, pedagogických a odborných pracovníkov vo výchove a vzdelávaní," tvrdí NKÚ.

Učiteľská profesia však nie je atraktívna, počet záujemcov o pedagogické pozície na školách neustále klesá. Zatiaľ čo v roku 2016 na jedno miesto pripadalo 12,9 uchádzača, v minulom roku to už bolo len 6,3 uchádzača.

Foto:

Mzdy síce rastú, ale učitelia spokojní nie sú

Podľa analýzy úradu priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov základných škôl v období rokov 2012 až 2018 každoročne rástla. V roku 2018 dosiahla hodnotu 1 204 eur a od roku 2012 vzrástla o 406 eur.

Na druhej strane, podiel odmien a osobného príplatku na celkovej mzde pedagogických zamestnancov dosahoval v roku 2018 v priemere iba necelú polovicu úrovne, ktorú by preferovali samotní učitelia.

„Miera zásluhovosti v odmeňovaní pedagogických zamestnancom škôl dlhodobo stagnuje, respektíve mierne klesá. Takmer päť percent škôl nevyplácalo v roku 2018 svojim zamestnancom žiadne odmeny a 13 percent škôl žiadne osobné príplatky," informovala národná autorita pre externú kontrolu.

Kontrolná inštitúcia upozorňuje, že pedagogickí zamestnanci v Bratislavskom kraji v roku 2018 v priemere zarábali 61 percent priemernej regionálnej mzdy osôb s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. „Potenciálnym dôsledkom môžu byť mimo iného aj problémy s obsadením 1 240 dodatočných, respektíve voľných pracovných miest pedagogických a odborných pracovníkov a učiteľov základných škôl v Bratislavskom kraji do roku 2024," poznamenal NKÚ. Zároveň pripomenul, že v Bratislavskom kraji zriaďovatelia škôl v súčasnosti zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >