Nie je papier ako papier. Ako rozoznať, ktorý je naozaj eko?

pt, 21. apríla 2022 o 04:12

Drevo a papier sa považujú za ekologické materiály, ktorých používanie zaťažuje planétu menej než napríklad plasty. Viete ale, že nie je jedno, aké drevo či papier používame? Akú máme záruku, že kúpou výrobkov nepodporujeme odlesňovanie či nelegálnu ťažbu?

Obrázok z vlaňajšej jesene v Národnom parku Poloniny. Takáto ťažba s ochranou vzácnych lesov a ekosystémov nemá veru veľa spoločného.

Foto: PRAVDA, Andrej Barát

Svet od roku 1990 stratil 420 miliónov hektárov lesa, z toho takmer polovica zmizla vplyvom človeka. Lesy sú pritom dôležité z hľadiska spomaľovania globálneho otepľovania, zadržujú vodu v krajine, prispievajú k rovnováhe ekosystému.

V posledných rokoch zažívajú ale ešte väčší nápor, lesy sa vyklčujú, aby vznikali ďalšie plochy na pestovanie potravín, a tiež v dôsledku snahy znížiť spotrebu plastov, kedy sa mnohé výrobky nahrádzajú papierom, resp. drevom. Ako rozpoznať, že drevo (alebo produkty z neho) pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a nebolo vyťažené nelegálne?

Všímajte si označenia, ktoré na dreve či papieri sú, pripomína online magazín Naše Bio&Eko. Konkrétne by malo ísť o značky FSC, FSC MIX, resp. FSC RECYCLED.

Značka FSC znamená Forest Stewardship Council a zaručuje, že na výrobu produktov bolo použité legálne vyťažené drevo zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. „Hospodárenie v lesoch podľa princípov FSC musí byť trvalo udržateľné nielen z hľadiska environmentálneho, ale aj ekonomického a sociálneho,“ pripomína magazín. To znamená, že v lesoch nesmie dochádzať k nadmernej ťažbe a ani k znehodnoteniu vzácnych území. Teda napríklad pralesy musia byť chránené, ťažba nesmie negatívne zasiahnuť ani vody, pôdy či iných environmentálne hodnoty. Sociálne hľadisko zasa znamená adekvátnu ochranu pracovníkov aj ich finančné ohodnotenie.

Značku FSC možno nájsť na rôznych výrobkoch z dreva či papiera, napríklad na náradí, hračkách, záhradnom nábytku, tiež na zošitoch, kancelárskych papieroch, ale aj obaloch potravín či iných výrobkov.

Ak na produkte nájdete označenie FSC MIX, znamená to, že výrobky obsahujú drevo z FSC certifikovaných lesov a/alebo z recyklovaného dreva a/alebo z tzv. kontrolovaného dreva. „To je drevo, ktoré ešte nemá FSC certifikát, no spĺňa jeho štandardy – bolo vyťažené legálne, pri ťažbe sa dbalo na práva obyvateľov aj lesníkov a ochranu ekologicky cenných lesov,“ vysvetľuje online magazín Naše Bio&Eko.

FSC RECYCLED zasa znamená, že daná vec bola vyrobená výhradne z recyklovaných surovín, čo je veľmi dobré.

FSC na Slovensku

Certifikát FSC možno získať, ak hospodár spĺňa medzinárodné kritériá prispôsobené na lokálne podmienky. Má platnosť päť rokov, počas ktorých sa robí každoročný dohľadový audit. Hospodárenie podľa FSC stojí na 10 medzinárodných princípoch a 70 upresňujúcich kritériách, ktoré pripravila medzinárodná organizácia FSC. Medzi kľúčové patrí spomínané zohľadňovanie a zvyšovanie dlhodobého sociálneho a ekonomického štandardu zamestnancov a miestnych obyvateľov, zachovanie ekologických princípov ako ochrana biodiverzity, nepoškodzovanie vody, pôdy a vzácnych ekosystémov, ochrana lesov s vysokou hodnotou, čo sú napríklad u nás pralesy a vzácne tisové lesy, ktoré sa z nášho územia strácajú. Prihliada sa tiež na hospodársky plán.

Na Slovensku má certifikát FSC asi len desatina lesov. Súčasná vláda sa zaviazala v štátnych lesoch podporovať certifikáciu FSC. Za posledné štyri roky sa rozloha certifikovaných lesov u nás zdvojnásobila, v roku 2022 predstavovala 328-tisíc hektárov. Certifikát má 17 lesných hospodárov a 204 členov spracovateľského reťazca.

Celý článok online magazínu Naše Bio&Eko si môžete prečítať TU.


ANKETA:

Sledujete na výrobkoch z dreva či papiera certifikát FSC?

33,3%66,7%0,0%0,0%
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTakto to robím ja - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >