Nastávajúca mamička môže dostať príspevok až 333 eur mesačne. Všetko o novej tehotenskej dávke

Gabriela Bachárová, 7. apríla 2021 o 05:00

Už týždeň môžu nastávajúce mamičky žiadať Sociálnu poisťovňu o novú dávku v tehotenstve, ktorá im má kompenzovať zvýšené výdavky v tomto období života.

Tehotné ženy majú nárok na novú dávku.

Foto: Shutterstock.com

Na rozdiel od iných dávok nemocenského poistenia nový príspevok, ktorý dostal názov tehotenské, môžu ženy poberať aj popri práci či podnikaní, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné dávky, napríklad materské, nemocenské či rodičovský príspevok.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, na novú dávku žena dosiahne, ak bola najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku. Na dávku majú nárok i ženy, ktoré pracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby. Nesmie im však, rovnako ako ženám, ktoré si platia dobrovoľné nemocenské poistenie, nedoplatok na poistnom presiahnuť päť eur. Nová dávka sa netýka tehotných študentiek, pre tie je určené takzvané tehotenské štipendium, o ktoré treba požiadať príslušnú školu.

Prehľadne: kto má na novú dávku nárok?
- zamestnankyňa
- povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
- dobrovoľne nemocensky poistená osoba
- poistenka, ktorej vznikol nárok na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote (ochranná lehota je spravidla sedem dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie).
- poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (samostatne zárobkovo činná osoba)


Podľa informácií zo Sociálnej poisťovne nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 13. týždňa tehotenstva a budú ju poberať až do skončenia tehotenstva (to sa môže uskutočniť pôrodom, ale i umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom). Vyplácanie tehotenského pokračuje aj po nástupe na materskú dovolenku

Výška dávky

Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky predstavuje 15 percent denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do 333,90 eura mesačne (minimálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 7,18 eura a maximálne tehotenské 10,77 eura). Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tehotenské vypláca.

Nárok na dávku si žena uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Ak si chce poistenka uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí osobitne tlačivo pre každé z nich. Budúca mamička doručí tlačivo poštou či osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (zamestnankyňa podľa sídla zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa trvalého pobytu).

Ďalšou možnosťou je ísť cestou elektronického formulára, ktorý pod názvom Žiadosť o tehotenské nájdete na webe Sociálnej poisťovne. Ten spolu s tlačivom od lekára odošlete elektronicky. Žiadosť o tehotenské je najlepšie predložiť ihneď po jej vystavení, aby nedošlo k premlčaniu.

Pozor, po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke Sociálnej poisťovne zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva, ktoré vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Gynekológ na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >