Namiesto práce do parku s dieťaťom. Otcov na materskej rýchlo pribúda

SITA, pt, 13. júna 2019 o 10:09

Možnosť starať sa o dieťa na materskej dovolenke využíva čoraz viac otcov. Môže za to zrejme aj úprava zákona, podľa ktorej môžu byť na materskej obaja rodičia súčasne, za podmienky, že sa nestarajú o to isté dieťa.

Užiť si prvé roky svojho dieťaťa namiesto naháňania sa v práci si v tomto roku zvolilo zatiaľ 11 100 slovenských otcov.

Foto: shutterstock.com

Za prvých päť mesiacov tohto roka poberalo materské zo Sociálnej poisťovne viac než 11-tisíc otcov. Pre porovnanie – za celý minulý rok ich bolo 12 836. V roku 2017 materské dostávalo 6 553 mužov, a v roku 2016 len 3 076.

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera sa tak potvrdzuje rýchlo rastúci trend poberania materského v tejto skupine poistencov.

Otec má na materské nárok vtedy, ak po dohode s matkou prevezme do starostlivosti jedno z detí do troch rokov. Na materskej môžu byť obaja, ak sa matka súčasne stará o ich ďalšie dieťa do troch rokov. Za to obdobie však ona nesmie poberať rodičovský príspevok.

Nástup otca na materskú sa odporúča v prípade, že matka sa chce vrátiť do práce, ale aj ak jej nevznikol nárok na materské, prípadne mala nízky príjem a vyšlo jej nízke materské. Tiež to môže byť riešením situácie, ak otec príde o prácu.

Otec môže poberať materské najskôr po šiestich týždňoch od narodenia dieťaťa, najdlhšie 28 týždňov. Osamelí otcovia majú nárok na ďalšie týždne. Túto možnosť môže otec využiť kedykoľvek počas prvých troch rokov veku dieťaťa. Ďalšou podmienkou je primeraná doba poistenia – v posledných dvoch rokoch musí byť nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Materské ako čistá mzda

Materské dosahuje 75 percent vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo poistné, čo je najčastejšie hrubá mzda. Pri tohtoročnom hrubom zárobku do 1 908 eur dosahuje materské úroveň čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku.

Maximálne materské pri hrubej mzde 1 908 eur a viac v tomto roku predstavuje 1 411,40 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci a 1 458,50 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Materské otcom Sociálna poisťovňa v tomto roku nepriznala v 202 prípadoch pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo preto, že matka súčasne poberala rodičovský príspevok. V ďalších 31 prípadoch zasa pre nesplnenie 270-dňovej lehoty nemocenského poistenia.

„Nejde o žiadne tisíce zamietnutých žiadostí, ako to v uplynulých týždňoch prezentovali neúspešní žiadatelia alebo niektorí politici,“ uviedol Peter Višváder.

Zmena zákona zrejme neprejde

Materské pre otcov chcú upraviť nezaradení poslanci Jozef Mihál a Simona Petrík tak, aby ho mohli dostávať aj v prípade, že pracujú. Poslanci navrhujú, aby platilo to, čo pri rodičovskom príspevku, teda aby sa za riadnu starostlivosť o dieťa považovala aj pomoc iného človeka, prípadne návšteva jaslí.

Sociálna poisťovňa nesúhlasí, argumentuje, že otec nemôže zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, ak má iný druh príjmu. Navyše takýto návrh podľa ministerstva práce znevýhodňuje osamelé matky. „Ešte vo väčšej miere ako dnes by tento návrh spôsobil, že väčšina otcov by po prevzatí dieťaťa do starostlivosti zabezpečovala starostlivosť počas poberania materského vlastne opäť prostredníctvom matky,“ upozornil hovorca ministerstva Michal Stuška.

Matka by tak podľa neho bola zabezpečená materskou dávkou, na ktorú by mal nárok otec, ďalších 28 týždňov. „Takúto možnosť by však nemohli využiť osamelé matky, ktoré by síce rovnako zabezpečovali starostlivosť počas uvedeného obdobia, avšak po väčšinu tohto obdobia by mali nárok iba na rodičovský príspevok,“ vysvetľuje.

Prevzatie definície starostlivosti o dieťa zo systému štátnej sociálnej podpory (rodičovského príspevku) do systému sociálneho poistenia (materského) bez hlbšej analýzy problematiky nepovažuje rezort za vhodné.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >