Menej byrokracie, rodné listy detí už Sociálna poisťovňa bude vyžadovať len výnimočne

pt, 22. apríla 2019 o 06:30

Žiadatelia o materské už nemusia Sociálnej poisťovni po narodení dieťaťa predkladať jeho rodný list. Upozorňuje na to samotná poisťovňa.

Zákon proti byrokracii zjednodušil aj vybavovanie v Sociálnej poisťovni.

Foto: shutterstock.com

Dôvodom je takzvaný zákon proti byrokracii, ktorý nadobudol účinnosť ešte v septembri. Úradníci Sociálnej poisťovne rodný list dieťaťa od rodičov vyžadujú len v prípadoch, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenska, alebo ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ktorý nie je zaevidovaný v Registri fyzických osôb.

„Ak je rodný list dieťaťa vydaný na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie, stačí predložiť neoverenú kópiu rodného listu dieťaťa aj bez prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade takzvaných zmluvných štátov ako Ukrajina či Srbsko,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Overenie pravosti rodného listu a jeho úradného prekladu sa vyžaduje pri všetkých ďalších štátoch.

Rodný list nie je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni ani v súvislosti s dôchodkovým poistením, ktoré z dôvodu starostlivosti o dieťa hradí štát.

„Netreba tak urobiť ani v tých výnimočných prípadoch, keď sa fyzická osoba poistencom štátu nestáva automaticky, keď napríklad osoba starajúca sa o dieťa už ukončila pracovný pomer, ale materské poberá,“ pripomína poisťovňa. Okrem toho, väčšina osôb sa už na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa ani neprihlasuje, od 1. januára 2018 ich prihlasuje a odhlasuje Sociálna poisťovňa.

Deti nemajú sociálne poistenie
V súvislosti s deťmi ešte Sociálna poisťovňa pripomína, že deti nie sú – na rozdiel od zdravotného poistenia – poistencami Sociálnej poisťovne, preto sa novorodenci na sociálne poistenie neprihlasujú. Poistencami sú zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľní poistenci, ktorí sa môžu na platenie odvodov prihlásiť po dovŕšení 16 rokov.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >