Lyžiarske výcviky sú povolené v režime OTP

SITA, 19. januára 2022 o 04:00

Lyžiarske výcviky sú podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) povolené. Budú v režime OTP (očkovaní, testovaní a prekonaní), pričom platiť má aj samotest.

Lyžiarske kurzy sú povolené.

Foto: Štefan Riman, Pravda

Ministerstvo na svojom webe konkretizuje, že v prípade použitia Ag samotestu sa musí testovanie vykonať pred odchodom na lyžiarsky výcvik, teda v daný deň, a pod dozorom poverenej osoby zo školy. U poverenej osoby sa nevyžaduje zdravotnícke vzdelanie.

Ministerstvo školám naďalej odporúča obmedziť lyžiarske výcviky na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje epidemickú situáciu. Doplnilo, že príspevok na lyžiarsky kurz pridelí škole až po uskutočnení kurzu. Z poskytnutých finančných prostriedkov však nie je možné uhradiť žiadne náklady súvisiace so stornovaním lyžiarskych kurzov.

Škola, ktorá organizuje lyžiarsky výcvik, je povinná viesť zoznam žiakov, ktorí sa na ňom zúčastňujú. Tento zoznam slúži škole na preukázanie sa v ubytovacom zariadení a pri vstupe na vleky. V zozname majú byť zapísané aj podmienky, ktoré žiaci spĺňajú, teda či majú negatívny výsledok Ag samotestu, Ag testu z mobilného odberového miesta, PCR/LAMP testu, či sú očkovaní alebo prekonaní. „Negatívny výsledok Ag samotestu musí byť podpísaný poverenou osobou, ktorá výsledok Ag samotestu overila a potvrdila pečiatkou školy,“ upozornilo ministerstvo.

Pri samotestovaní pred odjazdom na lyžiarsky výcvik majú školy zabezpečiť epidemické opatrenia ako ROR – ruky, odstup, rúška a dezinfekciu priestorov, v ktorých sa vykonávalo samotestovanie. Ministerstvo školstva dodalo, že odpad z testovania samotestami sa nepovažuje za nebezpečný, a preto sa likviduje ako bežný odpad a ukladá sa len do zmiešaného odpadu. „Je potrebné ho dať do plastového obalu, ktorý sa uzatvorí. Obal sa vyhadzuje do komunálneho odpadu – čierny kontajner, a to bez ohľadu na výsledok testu (pozitívny/negatívny),“ vysvetlilo.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >