Hnus na sieti. Vydávali sme sa za 12-ročné dievča, sexuálni predátori útočia rýchlo a bez zábran

odu, 11. decembra 2019 o 05:00

Dvanástka? Dobrá na fajku, kebyže máš 15, vytrtkám z teba dušu... Toto zďaleka nie je najnechutnejšia reakcia, ktorej sa dostáva 12-ročnému dievčaťu, ak si podá na internetovú zoznamku inzerát.

Lichôtky, finančná odmena či nechutné nadávky. Sexuálni predátori si idú tvrdo za svojím, na veku obetí im nezáleží.

Foto: shutterstock.com

„Hľadám tu dobrých priateľov, a ktovie, možno i lásku,“ inzerát v tomto znení sme zverejnili na jednej z najnavštevovanejších internetových zoznamiek v mene fiktívneho 12-ročného dievčaťa. Inšpiroval sme sa českými dokumentaristami, ktorí v pripravovanom dokumente V sieti odhalili nebezpečenstvá, akými sú dievčatá na internete vystavované zo strany mužov. Žiaľ, beztrestne.

Chceli sme overiť, aká je situácia u nás. Výsledok bol porovnateľný s našimi susedmi. Našej fiktívnej dievčine sa prakticky okamžite po zverejnení inzerátu prihlásilo množstvo záujemcov, ale o priateľstvo či lásku nestál ani jeden.

Naopak, dostávalo sa jej otvorených aj skrytých perverzných návrhov na „sex v aute za stovku“, prípadne „nechceš kredit na mobil?“, ale aj ponuky v tvrdšom slovníku.

Viacerí muži sa s dievčaťom snažili dohodnúť si sex veľmi rýchlo, ešte ten večer alebo na druhý deň. Rôzne ju prehovárali, lákali s tým, že sa jej to bude páčiť. Niektorí tvrdili, že o klasický sexuálny styk nepôjde: „Len sa vyzlečieš, budem ťa jemne hladkať, potom ti ju vylížem a hotovo.“

Niektorí muži boli v prehováraní naoko zdvorilí a milí, tvrdili, že nebudú od dievčaťa žiadať nič, čo samo nechce: „Ak by si bola ochotná spraviť ma rukou alebo ústami… Ale samozrejme platí, že sa ma nemusíš ani dotknúť.“ Iní však nepokryto písali, že si na schôdzku napríklad vezmú aj kamaráta a pýtali sa, kde všade bude chcieť mať ich pohlavný úd.

Keď sme sexuálnych predátorov v mene dievčaťa upozornili, že má len 12 rokov, drvivej väčšine to neprekážalo. „Ja zrelaxujem, ty si zarobíš, nič viac. Ale samozrejme to musí zostať medzi nami“ alebo „Na veku nezáleží, rodičia nemusia všetko vedieť...,“ snažili sa ju presvedčiť. Všetci z nich vedeli, že si píšu s maloletou. Len niektorí z nich po tejto informácii ukončili komunikáciu s tým, že nechcú mať problémy.

Muži tiež žiadali o zasielanie fotografií, najčastejšie obnažených, alebo aspoň v spodnom prádle, ani tu si niektorí nekládli servítku pred ústa. „Ukáž, čo budem zajtra trtkať!“ Niektorí rovno bez vyžiadania posielali vlastné fotografie, vrátane svojho prirodzenia po ejakulácii.

Bez zábran. Fotografiu penisu sme prekryli v redakcii.


V prípade, ak sa chlapom nedostávalo ani po naliehaní primeranej odozvy, neštítili sa vulgarizmov ani nadávok. „Ty tlstá k....!“ „P...ka moja....“ a podobne. „Neukážeš cecky, tak čau,“ uzavrel jeden komunikáciu.

Vzťahy dnes nie sú úprimné

Drsný svet internetových zoznamiek je podľa profesora Ivana Lukšíka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied odrazom tejto doby. „Vzťahy sa podľa sociológa Zygmunta Baumana v tekutom modernom svete stali, skoro ako všetko ostatné, len obyčajným tovarom, ktorý je určený na okamžitú spotrebu. Zväzky a putá, teda tie autentické a úprimné, nie sú potrebné pri spotrebe. Naopak, sú jej prekážkou. K tovaru si nemožno vytvárať vzťah, má nás len uspokojiť, aby sme mohli siahnuť za iným ďalším tovarom. Žiadne túžby, len uspokojovanie potrieb,“ vystihuje dnešné vzťahy.

Môže sexuálne obťažovanie na internete negatívne do budúcnosti poznačiť vzťah dieťaťa k sexu?
Odpovedá sexuologička Danica Caisová
„Závisí to aj od dĺžky kontaktu. Ak je krátka, zásadným spôsobom to postoj mladého človeka k sexu, intimite a láske zmeniť nemusí. Dlhodobá, veľmi nátlaková komunikácia prirodzene ovplyvní niektoré postoje. Či bude mať kontakt so sexuálnych predátorom negatívny dopad, o tom rozhoduje nielen zrelosť dieťaťa, ale aj to, v akom rodinnom prostredí žije a či v ňom panuje dôvera a sociálna i finančná stabilita. Pretože na druhej strane komunikácie je lákajúci, obratný, manipulujúci, cieľavedomý človek. Z mojich odborných skúseností však musím povedať, že sa veľká väčšina mladých ľudí z tejto zlej skúsenosti vystrábila bez následkov. Sú však dievčatá, na ktoré takáto skúsenosť vplýva negatívne, stávajú sa voči mužom nedôverčivými a postupom času zatrpknú.“

Agresívna otvorenosť, s ktorou sa dievča na zoznamke stretlo, je podľa profesora výsledkom toho, že dnes sa takmer zotreli hranice medzi zdravými a perverznými prejavmi sexuálneho pudu. „Ak sa jedná o individuálne šťastie jednotlivca, je povolené takmer všetko. Dokonca aj pedofília a detská pornografia sú síce verbálne odsudzované, ale boj proti nim je do značnej miery len formálny,“ vraví Ivan Lukšík.

Aj Zigmunt Bauman podľa neho pripomínal, že vo virtuálnom svete je kontakt medzi ľuďmi povrchnejší, intenzívnejší a kratší. „Ľudia sa neangažujú, neviažu, len občas komunikujú... Písanie nevyžaduje veľa úsilia, udržiavanie vzťahu áno... Ľudia, najmä vplyvom presadzovania sa trhových vzťahov aj do tých medziľudských, strácajú spoločenské zručnosti pre solidaritu, priateľstvo a podobne,“ zhŕňa Ivan Lukšík poznatky poľsko-britského sociológa.

Magdaléna Petrjanošová zo SAV, ktorá sa venuje moderným médiám zdôrazňuje, že asi by málokto dával takéto návrhy dievčaťu tvárou v tvár. „Online anonymne je to ľahšie. Je to trochu podobné ako diskusie pod článkami, aj tam je veľa verbálnej agresie, nadávok, vyhrážok.“

Mnohí muži, ktorí odpovedali našej dievčine na inzerát, podľa výskumníčky si možno aj mysleli, že to nie je 12-13-ročné dievča, ale len niekto, kto sa zaň vydáva. Rovnako ako oni majú často vymyslenú identitu.

Aj sexuálne návrhy maloletým sú trestné

Z hľadiska práva je sexuálny styk s osobou mladšou ako 15 rokov trestným činom, za ktorý hrozí väzenie tri až desať rokov. Zákony rozlišujú sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie.

Za sexuálne zneužívanie sa považuje súlož, ale nielen tá. „Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom,“ sa podľa paragrafu 201a Trestného zákona dopúšťa tiež sexuálneho zneužívania.

Ukážka z konverzácie.


Sexuálne obťažovanie je menej závažnou formou sexuálneho násilia a je žalovateľné v občianskoprávnom konaní. Zákon ho definuje ako verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby. A tiež vytvára „zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie“.

Za formy sexuálneho zneužívania sa považuje akékoľvek neprístojné vystavovanie dieťaťa sexuálnemu kontaktu, vrátane bezkontaktného, teda napríklad aj ak je dieťa vystavované pornografickým záznamom.

V prípade 12-ročného dievčaťa na zoznamke možno teda hovoriť o sexuálnom zneužívaní aj obťažovaní.

Pozor na vydieranie, obťažovanie treba hlásiť

Čo sa týka dopadu na samotné dieťa, vystavené sexuálnym predátorom na internete, veľkým nebezpečenstvom je vydieranie. „Ak mladý človek komunikáciu s neznámym rozvíja, nechá si prípadne zaplatiť kredit na telefón a potom odmieta spoluprácu, objednávateľ pritvrdí. A to býva nepríjemné a vedie k úzkosti či obavám z prezradenia. Preto sa mladí ľudia podriadia, ďalej posielajú intímne fotografie, prípadne videá,“ hovorí košická sexuologička Danica Caisová.

„Je potrebné takúto skúsenosť zverejniť, zveriť sa nejakej dospelej osobe, príbuzným, vychovávateľom, učiteľom, konieckoncov aj polícii. Nešťastím však je, že kým mladý človek zachytí riziko, býva už do hry vtiahnutý. Tak radšej mlčí a snaží sa vyriešiť to po svojom, preruší komunikáciu, stáva sa v nej vulgárnym dúfajúc, že osobu na druhej strane odradí,“ uvádza Danica Caisová.

V prevažnej miere si však podľa nej sám neporadí. „Smutné je, že zneužívajúce osoby si spravidla vyberajú práve deti a mladých, ktorí majú zlé rodinné zázemie, sú na tom finančne nedobre, bývajú zakríknutí a často aj osamelí. Práve oni bývajú pomerne ľahkou korisťou,“ konštatovala.

Prevenciou je osveta

Prevenciou podľa Magdalény Petrjanošovej pred psychickou traumou je sexuálna výchova, ako aj zručnosti práce s internetom.

„Veľa rodičov odmieta sexuálnu výchovu s predstavou, že ich deti nevedia nič a dozvedeli by sa šokujúce veci. Ale tie deti tie šokujúce veci už väčšinou videli online alebo offline, alebo im ich ukázali kamaráti – porno videá, obrázky, a podobne,“ poznamenáva. V 12 a 13 rokoch by už dieťa malo mať o sexe podľa nej dostatok informácií.

Ďalší z početných záujemcov.


Magdaléna Petrjanošová pripomína výskum, podľa ktorého najmenej zlých skúseností, tehotenstiev maloletých či pohlavných chorôb je v krajinách, kde dobre funguje sexuálna výchova. „Od malička, primeraná veku, samozrejme,“ vraví.

Vo veľkom medzinárodnom výskume EU kids online/global kids online, kde sa zúčastnilo vyše 25 tisíc 9-16 ročných z 25 krajín (na Slovensku sa výskum ešte iba ide robiť) vyšlo najavo, že 12% z nich zažilo online niečo, čo im bolo nepríjemné, kam spadá aj kyberšikana a sexting, nájdenie informácií aj obrázkov, ktoré nechceli vidieť, s násilím, pornom, a podobne, ale neostali traumatizovaní.

Práve určitá miera vystavenia sa týmto drsnejším stránkam internetu ich naučila sa v tom pohybovať, lepšie si vybrať stránky, nastaviť súkromie, atd. „Proste sa správajú práve tak, ako by sme si to predstavovali od zodpovedných internautov.“

Naopak, takí, čo mali málo skúseností s internetom, napríklad preto, že im rodičia ochraňujúco obmedzovali prístup, mali často aj málo spôsobilostí sa brániť. Z výskumu vyšlo, že najmenej škodlivá pre deti bola kombinácia dohľadu (aby sa nestali závislými), vysvetľovania (napríklad že polonahé fotky či čísla kreditiek sa na web nedávajú), a učenia sa konkrétnym zručnostiam (napríklad nastavenie súkromia).

„Teraz sa tomu hovorí skôr digital literacy, akási mediálna výchova. No niekedy je problematické, že rodičia alebo učitelia v škole sami nie sú v tom dostatočne zbehlí,“ vraví výskumníčka.

Za sexuálne obťažovanie na internete hrozia aj viacročné tresty

Dospelí, ktorí obťažujú deti na internete, by sa nemali spoliehať na to, že zo svojho konania vyviaznu beztrestne. Obeť sa môže účinne brániť na súde. O tom, akého nezákonného konania sa sexuálni predátori dopúšťajú a aké tresty im hrozia, sme sa rozprávali s prodekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave profesorom Tomášom Strémym.

Ak niekto dieťaťu posiela oplzlé správy či fotografie svojho pohlavného orgánu, o aký trestný čin môže ísť?
V prípade, že osoba ponúka alebo prenecháva pornografiu dieťaťu, môže sa za určitých okolností dopustiť ohrozovania mravnosti podľa paragrafu 372 Trestného zákona, kde v základnej skutkovej podstate je trestná sadzba až dva roky. Pornografiou sa v zmysle paragrafu 132 odsek 3 Trestného zákona rozumie zobrazenie súlože, iného spôsobu pohlavného styku, iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených pohlavných orgánov určené na sexuálne účely.

Ak sexuálny predátor žiada od dieťaťa, aby mu poslalo svoj obnažené fotky, čoho sa dopúšťa?
Ak si osoba bude pýtať od dieťaťa intímne fotky a dieťa mu takéto fotky vyhotoví a pošle, mohla by sa táto osoba eventuálne dopustiť trestného činu výroby detskej pornografie podľa paragrafu 368 Trestného zákona, kde v základnej skutkovej podstate je trestná sadzba 4 až 10 rokov. V prípade, že by ďalej rozširoval takúto detskú pornografiu, tak by sa mohol dopustiť trestného činu rozširovania detskej pornografie podľa paragrafu 369 Trestného zákona, kde je trestná sadzba 1 až 5 rokov. Detskou pornografiou sa v zmysle paragrafu 132 odsek 4 Trestného zákona rozumie zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku, iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa, zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa určené na sexuálne účely.

Aký trest hrozí, ak sa obťažovateľ pokúša s dieťaťom stretnúť s úmyslom sexuálne ho zneužiť?
V prípade, že osoba, ktorá sama nie je dieťaťom, žiada dieťa mladšie ako 15 rokov prostredníctvom komunikačnej služby o stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, dopúšťa sa trestného činu sexuálneho zneužívania podľa paragrafu 201a Trestného zákona. Za tento trestný čin je trestná sadzba 6 mesiacov až 3 roky.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >