Fajčenie, záškoláctvo a šikana. To sú najčastejšie patologické javy na školách

TASR, 13. februára 2022 o 04:10

Z prieskumu rezortov vnútra a školstva vyplynulo, že fajčenie (takmer 60 percent), záškoláctvo (takmer 50 percent), šikanovanie (vyše 30 percent), kyberšikanovanie (viac ako 20 percent), násilie medzi žiakmi (nad 20 percent), vandalizmus a sebapoškodzovanie (takmer 20 percent) sú najčastejšími patologickými prejavmi správania sa žiakov na základných a stredných školách.

Slovenských žiakov trápi šikana.

Foto: Shutterstock.com

Išlo o dobrovoľný dotazníkový prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 1 112 základných a stredných škôl, čo predstavuje 35,5-percentnú účasť z celkového počtu škôl na Slovensku. Cieľom prieskumu, ktorý sa uskutočnil vlani, bolo čo najobjektívnejšie zmapovať reálnu situáciu v školách z hľadiska sociálno-patologických javov. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Viac než štvrtina slovenských základných a stredných škôl sa v školskom roku 2019/2020 stretla s niektorými z prejavov extrémizmu. Najrozšírenejšími boli verbálne prejavy nenávisti vo forme posmeškov a verbálnych útokov na spolužiakov pre príslušnosť k inej rase, etniku alebo pre inú „odlišnosť“.

„Tento stav ma neteší, potrebujeme sa viac venovať deťom a sledovať, čomu sa venujú vo voľnom čase. Náš odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR už pripravuje sériu školení pre odborníkov pôsobiacich na základných a stredných školách po celom Slovensku,“ zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.

Z geografického hľadiska je najvyššia koncentrácia prítomnosti rozličných sociálno-patologických javov prítomná v Bratislavskom, Žilinskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji. V tomto roku sa uskutoční ďalší dotazníkový prieskum zameraný na rovnakú tému ako vlani.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >