Do škôl sa vracia viac ako 720 tisíc žiakov, zavádzajú sa významné zmeny

TASR, 1. septembra 2023 o 05:45

Zhruba 720 tisíc žiakov sa v pondelok vráti do školských lavíc, pretože sa začína školský rok 2023/2024. Počas tohto roka budú zavedené rôzne zmeny. Nový školský rok otvorí minister školstva Daniel Bútora na základných školách v Brezovej pod Bradlom a vo Zvolene.

Nový školský rok odštartuje už v pondelok.

Foto: Shutterstock.com

Na Slovensku nastúpi do ZŠ asi 507 tisíc žiakov a ďalších približne 215 tisíc žiakov na stredné školy. Do školských lavíc zasadne prvýkrát 60 058 žiakov, ide o prvákov základných škôl. Rezort školstva avizuje, že nový školský rok prinesie napríklad postupné zavádzanie systému podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí či nové materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie. Na vybraných základných školách tiež odštartuje kurikulárna reforma.

„Od septembra sa začína od prvého ročníka postupne zavádzať nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) na 39 základných školách. Zavádzanie nového ŠVP znamená aj využívanie nových metód a foriem výučby pre nový obsah vzdelávania a vytváranie podpornej a motivujúcej klímy školy, ktorá sa môže týkať všetkých ročníkov,“ uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Vzniká ďalších 16 nových Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Primárnym cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po zavedení kurikulárnej reformy. Zriadenie a činnosť centier sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Od septembra sa začne postupne zavádzať aj systém podporných opatrení, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu procesu inklúzie, znížiť riziko možnej segregácie či prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania.

Platiť začnú aj nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí a žiakov na výchove a vzdelávaní. Po novom, ak ide o žiaka v základnej škole alebo v strednej škole, lehota sa predĺžila na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak ide o dieťa v materskej škole, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, táto lehota je po novom sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri deťoch v materskej škole, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie, školský zákon neustanovuje po novom žiadnu lehotu.

V rámci oblasti školského stravovania ministerstvo vydalo nové materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie a týmto poskytuje priestor v školských jedálňach aj pre stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami. Pre školské jedálne zo zákona nevyplýva v tomto smere povinnosť, avšak ministerstvo sa snaží školám poskytovať potrebnú pomoc a tému potreby zavádzania možnosti diétneho stravovania propagovať.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >