Deti vo veku šesť až sedem rokov sú vyššie a ťažšie ako ich rovesníci pred 50 rokmi

gb, 10. februára 2020 o 04:39

Deti vo veku šesť až sedem rokov majú väčšiu hmotnosť a sú vyššie v porovnaní s rovesníkmi spred 50 rokov. Vyplýva to z celoštátneho Testovania pohybových zručností žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutočnilo v tomto školskom roku na 1 748 základných školách.

Dnešné deti sú vyššie a majú väčšiu hmotnosť ako deti pred 50 rokmi.

Foto: Shutterstock.com

Súčasné deti sú ťažšie o 1,6 kilogramu, to však odborníci nehodnotia ako tendenciu k obezite, dôvodom je skôr výživnejšia strava a dostatok potravín. Čo sa týka nárastu telesnej výšky, šesť- a sedemročné deti sú dnes vyššie o 1,6 až 1,8 centimetra.

„Z ďalších výsledkov, ktoré vieme porovnávať, je však zrejmé, že došlo k významnému poklesu pohybovej výkonnosti žiakov. Výnimkou bol len výsledok v teste ľah-sed u chlapcov. Podrobné zistenia v jednotlivých športových disciplínach je možné nájsť na www.testovanieziakov.sk.

Či sa dieťa hýbe, závisí od ekonomickej situácie rodiny

Ako ďalej vyplýva z testovania, celková pohybová výkonnosť dieťaťa veľmi úzko súvisí s krajom, kde dieťa žije a so životnými podmienkami svojej rodiny. „Na úrovni vyšších územných celkov je v podstate absolútna zhoda medzi socioekonomickými ukazovateľmi, ako sú miera evidovanej nezamestnanosti, príjmy a životné podmienky domácností, ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vzdelania, regionálny hrubý domáci produkt, a celkovou pohybovou výkonnosťou detí v danom kraji. Znamená to teda, že ekonomický status rodiny má veľký vplyv na športovanie detí,“ uvádza rezort školstva.

Hlavným zámerom projektu Testovanie pohybových zručností žiakov prvého ročníka je prostredníctvom celoštátneho testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike, priviesť deti športu a zároveň im odporučiť, na ktoré konkrétne športy majú pohybové predpoklady. Ministerstvo školstva uvádza: „Projekt sa nesie v duchu myšlienky, že každé dieťa má vlohy pre nejaký šport, len je potrebné identifikovať, o aký šport ide.“

K 15. decembru 2019 bolo do Informačného systému testovania žiakov vložených celkom 39 094 výsledkov testovaných žiakov. Systém prešiel v tomto školskom roku aj na základe podnetov z praxe mnohými vylepšeniami. Jedným z nich je aj možnosť tlače certifikátov, ktoré mohli školy vytlačiť žiakom k polročnému vysvedčeniu.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >