Deti a vysvedčenia. Malo by sa zrušiť známkovanie?

TASR, ahojmama, 27. júna 2024 o 06:10

Deti si zajtra prevezmú vysvedčenia, do akej miery záleží na známkach? Známka je len vyvrcholením celého procesu, jej celkový kontext je dôležitejší než samotné číslo, preto by rodičia nemali byť k deťom kritickí, aj keď hodnotenie nebude také, aké by si možno želali.

Vysvedčenie by nemalo byť len o známkach, ale o celkových schopnostiach žiaka.

Foto: Pravda

Rodičia majú často na deti prehnané nároky, podľa odborníkov by sa mali ale viac než na výkon zameriavať na to, čo ich deti prežívajú. Vysvedčenia pre deti znamenajú neraz stres, niektoré sa dostávajú až do hraničných situácií a mnohé sa učia len pre dobrú známku, nie preto, aby naozaj niečo vedeli.

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníkova si myslí, že je nevyhnutná zmena v ich hodnotení. „Deti, ktoré sú vystavené tlaku rodičov na ich výkon, sa pri školských projektoch často zaujímajú len o to, či dostanú známku, a nie o to, čo sa môžu naučiť,“ uviedla.

Aj riadieľ neziskovej organizácie Edulab Ján Machaj zdôrazňuje potrebu zavedenia nových prístupov k hodnoteniu žiakov. „Hodnotenie prostredníctvom známok je len jednou z možností. Vo viacerých krajinách ho dopĺňa alebo nahradzuje formatívne hodnotenie, ktoré podporuje silné stránky žiaka a rešpektuje jeho osobnosť,“ pripomína.

Hodnotenie by nemalo byť vnímané ako trest alebo odmena, ale skôr ako odraz snahy a pokroku. Rodičov by malo rodičov oboznámiť, čo v ich dieťati je, v čom vyniká a naopak, čo sú jeho slabšie stránky. „Deti by sa mali naučiť prijímať chyby a kritiku, rovnako ako svoje slabé stránky, a byť s tým v súlade. To dosahuje metóda sebahodnotenia a slovného hodnotenia, ktorá umožňuje dieťaťu uvedomiť si svoje schopnosti a nedostatky a rozhodnúť sa, či sa chce v niektorých oblastiach zlepšiť,“ podotkla.

Podľa školskej psychologičky Kornélie Ďuríkovej je kontext známky dôležitejší ako samotné číslo a nejde iba o jednorazové hodnotenie. Učiteľ by mal mať jasne zadefinované pravidlá, z čoho sa záverečná známka skladá. Rovnako aj dlhodobo pracovať a správne komunikovať s dieťaťom. „Mal by sa zamyslieť, či ho motivuje, ako sa spolu s ním snaží, ako mu dáva príležitosti posunúť sa v celom procese učenia a ako mu pomáha zdolávať prekážky,“ spresnila.


ANKETA:

Zrušili by ste známkovanie?

18,1%10,9%69,6%0,7%0,7%
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >