Čo s kuchynským bioodpadom. Od januára sa zmenili predpisy, viete ho správne triediť a skladovať?

Patricia Poprocká, 19. januára 2021 o 04:42

Aj keď životné prostredie dostáva v čase pandémie zabrať a odpadu, najmä plastového, neustále pribúda, je tu aj jedna dobrá správa – kuchynský bioodpad by už nemal zaťažovať skládky. Od začiatku roka platí novela zákona o odpadoch, podľa ktorej sa má už aj na Slovensku separovať na ďalšie spracovanie.

Prebytočné či znehodnotené potraviny aj ich zvyšky majú končiť v samostatnom koši. Pozor však na ich obaly, tie treba vyhadzovať zvlášť.

Foto: shutterstock.com

Pre domácnosti to znamená, že kuchynský bioodpad treba doma triediť a potom vyhadzovať do zberných nádob, ktoré má zabezpečiť mesto či obec, prípadne na zberné dvory. Niektoré rodiny ho separovali aj doteraz, najmä ak mali vlastný kompostér, od tohto roku by sa to už malo týkať všetkých. Zber bioodpadu sa oplatí v každom prípade: z ekologického hľadiska a tiež aj v samotnej domácnosti – ak sa vyseparuje bio, nádoba na zmesový odpad bude podstatne čistejšia, bude menej zapáchať a aj sa pomalšie plniť.

Čo všetko do bioodpadu patrí a ako ho správne triediť? Odpovede na tieto otázky sú mimoriadne dôležité, pretože len správne vytriedený bioodpad sa môže ďalej spracovávať.

Potraviny bez obalov

Ako upozorňuje online magazín Naše Bio&Eko, do kuchynského bioodpadu patria šupy z ovocia a zeleniny, vajíčka a vaječné výrobky, zvyšky jedál – tepelne upravené aj neupravené, a to rovnako rastlinného i živočíšneho pôvodu. Tiež starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, potraviny po záruke, ale pozor – vybalené z pôvodného obalu. Tiež znehodnotené potraviny, napríklad splesneté, zhnité. Vyhadzovať tam môžete tiež zvyšky z kvetov a rastlín.

Do bioodpadu nepatria v žiadnom prípade obaly z potravín, zvieracie výkaly, a ani použité oleje a tuky. Oleje sa separujú zvlášť, najlepšie je ich zbierať do plastovej nádoby, ktorá sa potom vyhadzuje tiež zvlášť, do samostatných zberných nádob. Podrobnosti sme písali v tomto článku Kam s použitým kuchynským olejom.

Vedierko je najlepšie

Na zber kuchynského bioodpadu sa odporúča samostatná nádoba, najlepšie s vrchnákom. Dá sa skladovať priamo v kuchyni, prípadne na balkóne. Keď je plná, vysype sa do kontajnera, potom sa opláchne a môže používať znova, bez vytvárania ďalšieho odpadu.

Zbierať zvyšky potravín možno aj do sáčkov. Ale pozor na to, či sú biologicky rozložiteľné: „Odpad v plastových vreciach je zakázané vhadzovať do kontajnera určeného pre zber biologicky rozložiteľného kuchynské odpadu, pretože znehodnotia obsah celej nádoby, ktorý sa má ďalej spracovávať!,“ pripomína online magazín Naše Bio&Eko. V takom prípade treba potom obsah plastového vreca do kontajnera vysypať. Ak vrece následne vyhodíte do kontajnera určeného na zber plastov, prispievate k nárastu plastového odpadu. Lepšie je teda aj takýto sáčok opláchnuť a použiť znova, manipulácia s vedierkom či inou nádobou je však v tomto prípade jednoduchšia.

Niektoré samosprávy vyšli podľa spomínaného magazínu svojim obyvateľom v ústrety, napríklad mesto Žilina pripravilo pre obyvateľov panelákov takzvané štartovacie balíčky, ktoré obsahujú košík na kuchynský odpad, 24 biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť bioodpad.

Hnojivo alebo teplo

Bioodpad sa potom môže spracovávať napríklad sa prevezie do priemyselných kompostární, kde sa z neho môže pripraviť prírodný kompost, hnojivo na skvalitnenie pôdy. Ďalšou možnosťou je napríklad využitie na výrobu tepla a elektrickej energie.

So separovaním biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa začalo teraz od januára, termín, dokedy by ho mali zbierať všetky mestá a obce, je do konca júna tohto roka.


ANKETA:

Triedite doma bioodpad?

78,2%



9,7%



5,7%



4,1%



2,4%












Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste sa



Domácnosť a varenie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >