Až 40 percent deviatakov má stredne ťažké až ťažké depresie, postihnuté sú hlavne dievčatá

TASR, 17. októbra 2023 o 05:53

Známky stredne ťažkej až ťažkej depresie vykazuje 40 percent deviatakov a 30 percent má stredne ťažké až ťažké úzkosti. Vyplýva to z pilotného Národného monitoringu duševného zdravia žiakov na základných školách v ČR, na ktorom spolupracovali odborníci z Národného ústavu duševného zdravia (NÚDZ) a Česká školská inšpekcia. Dá sa predpokladať, že na Slovensku by boli výsledky podobného prieskumu veľmi podobné.

Postihnuté sú hlavne dievčatá.

Foto: shutterstock

Výsledky sú podľa autorov prieskumu alarmujúce. „Tridsať percent opýtaných prejavilo znaky, ktoré ukazujú na stredne ťažké až ťažké úzkosti. Takmer každému tretiemu deviatakovi by preto prospelo vyhľadanie odbornej pomoci,” spresnil koordinátor monitoringu Matěj Kučera. Dodal, že štyria z desiatich oslovených žiakov udávajú známky stredne ťažkej až ťažkej depresie.

Z monitoringu tiež vyplýva, že viac ako 50 percent žiakov deviatych tried v ČR prejavuje známky zhoršenej duševnej pohody, ktorá je podľa odborníkov z NÚDZ zásadná. Do určitej miery totiž pomáha zvládať záťažové situácie. „Náhle náročné situácie, stres, ťažkosti v práci, škole, partnerskom vzťahu alebo strata blízkej osoby môžu narúšať naše duševné zdravie,” vysvetlil Matěj Kučera.

Okrem toho prieskum ukázal, že vo všetkých oblastiach duševného zdravia sú viac zasiahnuté dievčatá. Depresívnymi a úzkostnými príznakmi ich v porovnaní s chlapcami trpí viac než dvojnásobok. Riaditeľ NÚDZ Petr Winkler zdôraznil, že vzhľadom na nedostatok detských psychológov a psychiatrov, ktorý sa nedá vyriešiť v horizonte niekoľkých rokov, je nutné zamerať sa na prevenciu. „Väčšina duševných ochorení vzniká v detstve a adolescencii, ktoré tak predstavujú nielen obdobie rizika, ale predovšetkým obdobie, ktoré je enormne dôležité na systematickú, cielenú a výskumom podloženú prevenciu a včasnú intervenciu,” dodal Petr Winkler.

Podľa ministerstva školstva by súčasťou podpory duševného zdravia mal byť aj dôraz na rozvoj pravidelných pohybových aktivít žiakov a študentov. Rezort zdôraznil, že majú zásadný vplyv na celkovú fyzickú aj duševnú odolnosť mladých. Zber dát sa uskutočnil v máji a júni 2023 vo všetkých českých krajoch. Do prieskumu sa zapojilo viac než 6000 žiakov deviatych ročníkov naprieč ČR.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saVýchova a vzťahy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >