6 potrieb, ktoré si deti žiadajú naplniť. Dávate im to?

Gabriela Bachárová, 13. februára 2019 o 14:33

Každé dieťa je iné, ale všetky majú niečo spoločné. Aby sa mohli cítiť šťastne a spokojne, potrebujú uspokojiť svoje vrodené potreby. Ktoré to sú a ako ich naplniť?

Potreba byť milovaný je vrodená.

Foto: Shutterstock.com

1. Fyziologické potreby

Aby bolo dieťa čisté a najedené, na to samozrejme dbá každý rodič. Predsa sa však stane, že niekedy v uspokojovaní fyziologických potrieb dieťaťa zlyhávame. Doprajeme napríklad potomkom dostatok voľného pohybu? Spia dostatočne? Pijú toľko, koľko treba? Nedostatok tekutín má napríklad nepriaznivý vplyv na sústredenosť a schopnosť učiť sa.

„Ak chceme predchádzať zbytočným konfliktom, oplatí sa uvažovať nad tým, či naše nároky na dieťa nie sú v rozpore s jeho prirodzenými fyziologickými potrebami,“ uvádzajú v knihe Rešpektovať a byť rešpektovaný českí autori Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a Tatjana Kopřivová.

Konflikty s deťmi často vyplývajú napríklad z prirodzenej potreby detí hýbať sa. A tak na ne niekedy kričíme, aby okamžite prestali behať po byte, a pritom by stačilo povedať, aby si šli zaskákať von či len na balkón.

2. Potreba bezpečia

„K uspokojeniu potreby bezpečia patrí pocit, že veci sa dejú predvídateľným spôsobom, že platia určité pravidlá, pravidelnosť, štruktúra, poriadok. Že to, čo sa deje, má nejaký zmysel, že ľudom sa dá dôverovať,“ popisujú odborníci. S potrebou bezpečia podľa nich úzko súvisí aj stanovovanie hraníc, ktoré však nemajú byť zbytočne prísne a rodičia by ich mali vedieť zdôvodniť. „Chaos, gumové hranice, ktoré niekedy platia a niekedy nie, náhodnosť v tom, či na nich rodičia trvajú, alebo nie – to všetko môže v deťoch vyvolávať úzkosť a neistotu,“ hovoria odborníci.

Väčšina nevhodných výchovných štýlov je podľa nich v priamou rozpore s potrebou bezpečia u detí. Hrozby, zastrašovanie, zahanbovanie, tresty, zhadzovanie dieťaťa, vyvolávanie strachu či jeho porovnávanie s ostatnými deťmi preto nemajú vo výchove čo robiť.

3. Potreba lásky a spolunáležitosti

„Deti, ktoré trpia nedostatkom záujmu a lásky, môžu prežívať smútok, ľútosť, pocit osamelosti, neistoty či zbytočnosti, ale tiež hnev a chuť získať si pozornosť za každú cenu,“ uvádzajú odborníci. Dieťa chce pozornosť a lásku najskôr získať pozitívnym spôsobom, až keď sa mu to nepodarí, uchyľuje sa k „hnevaniu“. A konečne získa to, po čom tak túžilo. Rodičia ho síce začnú okrikovať, ale aj negatívna pozornosť je lepšia ako žiadna.

Deti tiež potrebujú, aby ich rodičia prijímali také, aké sú a aby patrili do spoločenstva ľudí, pre ktorých sú dôležité. To je samozrejme hlavne užšia, ale i širšia rodina. Pestujte preto dobré vzťahy s prarodičmi, ale i so súrodencami, neterami, synovcami i ďalšou rodinou.

4. Potreba uznania a sebaúcty

Sebaúcta do veľkej miery závisí na tom, ako nás vnímajú druhí a či nás prijímajú pozitívne. Len málokto je tak silná osobnosť, aby sa mal v úcte bez ohľadu na to, aký je v očiach iných.

„Deti okrem lásky potrebujú aj uznanie, zvlášť od dospelých, ktorí sú pre ne dôležití,“ prízvukujú autori knihy. Deti potrebujú vážiť si samé seba, hodnotiť sa pozitívne a mať pocit, že sú v niečom dobré. To je jednoducho biologická prirodzenosť. Nemusíte ich chváliť za každú „hlúposť“, nadmiera pochvál spôsobuje, že deti sa na nich stávajú závislé, navyše pre ne takto strácajú na cene. Skôr dajte dieťaťu najavo, že si ich vážite ako hodnotných a dôležitých ľudí.

5. Potreba sebarealizácie

Schopnosti človeka sú dané už pri narodení, ide o to, aby ich dieťa správne rozpoznalo a nepremárnilo. Samozrejme, nie každé dieťa môže byť uznávaný vedec, umelec či športovec, jeho talentom môže byť manuálna zručnosť alebo schopnosť nehanbiť sa pred druhými ľuďmi a strhnúť ich na svoju stranu. Pomôžte dieťaťu, aby sa mohlo stať tým, kým už od narodenia je. Deti potrebujú tvoriť, objavovať svet a učiť sa mu porozumieť, mať dostatok podnetov.

Nemenej dôležitá je aj potreba identity. „Tá je spojená s potrebou sebaúcty. Potrebujeme veriť, že sme niekto, kto je odlišný od ostatných, že máme svoju dôstojnosť, schopnosť zvládnuť svoj život, svoju ľudskú hodnotu a že dostávame prijatie a uznanie od ostatných,“ zdôrazňujú autori.

6. Potreba vyšších hodnôt

„Uspokojenie vyšších potrieb nám prináša radosť, estetické zážitky, pocit, že správať sa správne je dobré, pocit začlenenia sa do ľudského spoločenstva, prírody, kozmu, pocit, že život má nejaký zmysel,“ konštatujú odborníci. Vyššie potreby rozdeľujú do troch oblastí: estetické (potreba krásy a harmónie), etické (potreba pravdy, spravodlivosti, mravnosti) a duchovné (viera v niečo, čo nás presahuje, ktorá sa môže premietnuť do náboženskej viery alebo do pokory pred prírodou a vesmírom či do hľadania zmyslu života).

Čo môžu urobiť rodičia? Dieťa (a konieckoncov aj dospelých) by malo obklopovať pekné prostredie, kde je poriadok a kde sa všetci dobré cítia. Mali by sa tiež snažiť, aby sami hovorili pravdu a správali sa spravodlivo, pretože deti veľmi silno vnímajú, ak to tak nie je. Narušuje to ich prirodzenú vieru v dobro. Rodičia by tiež mali deťom dávať najavo, že život je pre ne veľká hodnota a neredukovať ho len na praktickú či finančnú stránku.Výchova a vzťahy - ďalšie články

 • Obrázok Toto je 10 najlepších kníh o výchove detí, ktoré si určite prečítajte

  Toto je 10 najlepších kníh o výchove detí, ktoré si určite prečítajte

  Najlepšie samozrejme je, ak vám rodičovstvo ide ako po masle a nemusíte sa radiť s múdrymi knihami. Ak však máte pocit, že v mnohých výchovných situáciách tápete, prečítať si rozumnú knihu, ktorá naozaj poradí a pomôže vám zorientovať sa v sebe aj svojom dieťati, môže byť záchranou. Vybrali sme pre vás desať kníh o výchove, ktoré podľa nášho názoru presne toto spĺňajú.

 • Obrázok Čo potrebuje dieťa, aby z neho vyrástol vyrovnaný dospelý? Vysvetľuje uznávaný psychiater Jozef Hašto

  Čo potrebuje dieťa, aby z neho vyrástol vyrovnaný dospelý? Vysvetľuje uznávaný psychiater Jozef Hašto

  Prvé, čo by mal človek na tomto svete pocítiť, je matkina pokožka. Prvé, čo by mal vidieť, je pohľad jej očí. Nasleduje množstvo dotykov, telesnej blízkosti, neskôr primeranej pozornosti a správnej reakcie v jednotlivých situáciách. Nezanedbateľný je aj vplyv spoločnosti, v ktorej žijeme. Čo všetko je potrebné pre harmonické fungovanie človeka v sfére JA–TY–MY, vysvetľuje psychiater Jozef Hašto v novej knihe Mira Polláka Solidarita. Text poskytol aj portálu ahojmama.sk.

 • Obrázok Sex deťom vysvetlite čím skôr, nesmie byť tabu. Ako a kedy o ňom povedať?

  Sex deťom vysvetlite čím skôr, nesmie byť tabu. Ako a kedy o ňom povedať?

  Otvorene a prirodzene, tak by mali rodičia hovoriť s deťmi o sexe. Aj keď si mnohí myslia, že ak pohlavné záležitosti budú pred deťmi zatajovať, uchránia ich od predčasných skúseností, opak je pravdou. „Čím lepšie informácie majú deti o týchto témach, berú ich ako prirodzenú súčasť života, tým neskôr majú záujem zažiť svoje prvé skúsenosti. A hlavne – chcú ich zažiť s partnerom, ku ktorému cítia lásku,“ hovorí terapeut Miroslav Haranta. Pripomína, že sexuálna výchova od štyroch rokov v Holandsku spôsobila, že oveľa menej detí má prvý sex vo veku 12-14 rokov. Ako riešia so svojimi deťmi záležitosti sexu slovenskí rodičia?

 • Obrázok Biomatka nedáva deťom lentilky a niekedy ani topánky. No a čo?

  Biomatka nedáva deťom lentilky a niekedy ani topánky. No a čo?

  Moje deti nevedia, čo sú lentilky, nikdy neochutnali biely rožok. Ovocie a zeleninu pestujeme, prípadne kupujeme bio. Obe deti som porodila doma, obe som nosila a pri oboch som prala látkové plienky. Som biomatka? Zrejme áno. Ale čo je na tom? Štyridsiatničke Nataši viac než na označení záleží na tom, ako žije a čo dáva deťom na tanier.

 • Obrázok Prečo je vlk zlý a kozliatka sa dajú nachytať? Mnohé rozprávky deťom zbytočne podsúvajú zlé vzory správania

  Prečo je vlk zlý a kozliatka sa dajú nachytať? Mnohé rozprávky deťom zbytočne podsúvajú zlé vzory správania

  Výchova dieťaťa viac než v pokynoch a príkazoch spočíva predovšetkým v správnom príklade. Deti totiž nerobia v podstate nič iné než nasávajú a potom opakujú to, čo vidia okolo seba. Zamysleli ste sa niekedy, aké vzory im vlastne podsúvame? Prostredníctvom mnohých kníh a rozprávok, o ktorých sme presvedčení, že sú pre deti tým najlepším, im v skutočnosti zbytočne do hlávok dostávame nesprávne vzorce správania.

 • Obrázok Zaznamenávame obrovský nárast detských depresií, hovorí psychiater Igor Škodáček

  Zaznamenávame obrovský nárast detských depresií, hovorí psychiater Igor Škodáček

  Docent Igor Škodáček je bývalý prednosta Kliniky detskej psychiatrie v Bratislave. Dodnes na nej pomáha detským pacientom. Hovorí, že časy sa zmenili, rovnako aj detské problémy. Napriek tomu základ psychickej pohody detí je stále rovnaký - v rodinách, v rozhovoroch a záujme o detský svet.

 • Obrázok 10 fungujúcich rád, ako okamžite zlepšiť vzťah s dieťaťom

  10 fungujúcich rád, ako okamžite zlepšiť vzťah s dieťaťom

  Rodičia svoje deti milujú, ale ako často priznávajú, vychovávať potomkov je tá najťažšia práca na svete. Deti sa veľakrát nesprávajú tak, ako by sme chceli, časté sú konflikty, ktoré rodičov vyčerpávajú a deti môžu negatívne poznamenať.

Ďalšie články v rubrike >