Záujem o stredné školy je vysoký, čo robiť, ak sa dieťa nedostane na vysnené štúdium

Gabriela Bachárová, 8. mája 2023 o 05:00

Záujem o stredné školy je v posledných rokoch veľmi vysoký, príčinou sú silné populačné ročníky. Na jedno miesto tak v súčasnosti pripadá viac detí ako pred pár rokmi. Dôsledkom bude vyšší počet žiakov, ktorých neprijmú na vysnenú školu. Prijímacie pohovory prebiehali na stredných školách minulý týždeň.

Prijímačky už prebehli, deti čakajú na výsledky, nie všetky uspejú. Čo robiť ďalej?

Foto: TASR

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja dostali v tomto roku 16 577 prihlášok. V medziročnom porovnaní je to takmer 20-percentný nárast. „Na jedno miesto na župných školách tak pripadá v priemere 2,91 prihlášky,” priblížil v správe TASR predseda kraja Juraj Droba. Poukázal zároveň na to, že v priebehu piatich rokov počet prihlášok stúpol o vyše tretinu.

Tradične najväčší záujem, ktorý potvrdil aj aktuálny rok, je o gymnáziá, najmä o anglické bilingválne a o osemročné odbory. Veľký záujem je aj o bilingválne odbory na stredných odborných školách. Veľa detí chce ísť študovať na elektrotechnické priemyslovky, najmä odbor programovanie digitálnych technológií a odbor informačné a sieťové technológie. Naopak, dlhodobo najmenší záujem je o učebné odbory so strojárskym a stavebným zameraním, ako aj o odbory zamerané na poľnohospodárstvo.

Vyššia konkurencia medzi deťmi spôsobuje, že dostať sa na vysnenú školu sa nepodarí každému, hlásiť sa totiž možno len na dve stredné školy. Školáci sa verdikt dozvedia 19. mája z vývesky školy a z webu vzdelávacieho zariadenia, kam si podali prihlášku. Ak budú mať šťastie a škola ich prijme, uchádzač alebo jeho zákonný zástupca to škole oznámia písomne najneskôr do 24. mája.

Odvolanie

V prípade neúspechu je možné podať odvolanie. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí písomne odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Istú šancu však majú len tí uchádzači, ktorí sa umiestnili tesne pod čiarou a zároveň na to škola bude mať kapacity, to znamená, že na ňu nenastúpia všetci prijatí študenti. Riaditeľ strednej školy odvolanie posúdi a buď svoje rozhodnutie zmení alebo ho postúpi zriaďovateľovi školy.

Vzor odvolania si môžete prečítať tu.

Druhé kolo

Na odvolanie spoliehať nemožno, a tak treba hľadať školu, ktorá vypisuje ešte druhé kolo prijímacích skúšok, pretože svoje kapacity v prvom kole nenaplnila. Žiaľ, ide o vzdelávacie zariadenia, o ktoré nie je až taký veľký záujem. O realizácii druhého kola rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a oznam o jeho konaní zverejní na webovom sídle školy do 6. júna. Zároveň zverejní aj podmienky prijatia na štúdium či rozsah prijímacej skúšky. Prihlášku je možné doručiť elektronicky, osobne či poštou. Druhý termín na vykonanie prijímacej skúšky je 20. jún, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna.

Zatiaľ čo v prvom kole je možné podať len dve prihlášky, v druhom kole už ľubovoľný počet. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam prijatých i neprijatých uchádzačov 23. júna a študent či jeho zákonný zástupca škole najneskôr do 28. júna písomne potvrdí, či do školy od septembra nastúpi.

Informácie o voľných miestach a konaní druhého kola budú dostupné na webe www.svs.edu.sk/miesta. Či sú ešte nejaké miesta k dispozícii, to sa rodičia dozvedia aj priamo v škole, na ktorú sa ich dieťa mieni hlásiť, či na webe krajského úradu, prípadne si tam môžu i zatelefonovať.

Prestup na inú školu

A napokon treťou možnosťou je skúsiť na školu prestúpiť po začiatku nového školského roka. Aj toto riešenie je však veľmi neisté. Súhlasiť s ním musí riaditeľ vybranej školy, zohľadňuje pritom najmä závažné dôvody, ktoré študenta k zmene škole vedú. Prestup v prvom ročníku je skôr výnimkou, väčšia šanca je v ďalších ročníkoch. Riaditeľ pritom môže rozhodnúť o vykonaní rozdielovej skúšky. Zvyčajne sa prestupuje k prvému septembru, ale môže aj v priebehu školského roka.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >