Hlavná školská inšpektorka: „Domáce úlohy by mali byť dobrovoľné.“ Oporu v zákone nemajú

Gabriela Bachárová, 4. mája 2023 o 05:00

Robili sa vždy, majú sa robiť aj naďalej? Domáce úlohy, to je jedna z horúcich školských tém. Svojím názorom do debaty prispela aj hlavná školská inšpektorka. A hovorí: ak už domáce úlohy, tak len dobrovoľné.

Domáce úlohy áno či nie?

Foto: shutterstock.com

Na zrušenie domácich úloh panujú dva rozličné názory. Podľa jedného sú užitočné, pretože žiakovi umožňujú lepšie si osvojiť a precvičiť preberanú látku. Podľa druhého ide o zbytočnú „buzeráciu”, pretože žiaci by mali pracovať hlavne v škole a doma odpočívať alebo sa venovať svojim záľubám.

Faktom je, že domáce úlohy nie sú na Slovensku povinné, respektíve nehovorí o nich žiadny zákon, ktorý by ich vypracúvanie vyžadoval a ak sa tak nestane, učiteľovi by dával právo na udelenie zlej známky či poznámky, ako sa to v praxi často deje. Rodičia by o nich zmienku zrejme nenašli ani v školskom poriadku vzdelávacieho zariadenia, ktoré navštevuje ich dieťa. Ten totiž nemôže ísť nad rámec školského zákona, ktorý sa o domácich úlohách nijako nezmieňuje. Videné do dôsledkov, ak aj učiteľ žiakom úlohu na doma dá, je len na nich, či si ju urobia a ak nie, nemal by prísť žiadny postih.

Do debaty o tom, či domáce úlohy áno, alebo nie, sa naposledy vložila aj hlavná školská inšpektorka a jej hlas sa postavil na stranu tých, ktorí majú s domácimi úlohami problém.

„Odporúčam učiteľom zadávať dobrovoľnú formu domácej úlohy, ak už musí byť zadaná, a ponúknuť žiakom pohľad na jej význam, pretože správna domáca úloha má priniesť žiakom úžitok. Nemalo by sa stávať, že učivo, ktoré učiteľ nestihne naučiť žiakov v škole, zadá naučiť sa ako domácu úlohu, a už vôbec nie, že ich bude v nasledujúcich dňoch hodnotiť z tohto učiva, teda z učiva, ktoré ich ani nenaučil,“ hovorí hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Domáce učenie nie je to isté ako domáce úlohy

Podľa inšpektorky domáce úlohy vychádzajú z takzvaného „zvykového práva“ v školstve, je to teda vec, ktorá sa robila vždy a veľmi sa o jej užitočnosti či neužitočnosti nepremýšľalo. Inšpektorka si pritom myslí, že je potrebné rozlíšiť pojmy domáce učenie a domáce úlohy.

„Domáce učenie je zabezpečované rodinou, ktorá si sama vyberá čas, metódy a formy prípravy na vyučovanie napríklad pri učení slovíčok. Či poskytne rodič pomoc prostredníctvom zábavnej spoločenskej hry, vzdelávacej aplikácie alebo počas spoločného kondičného behu, je vecou rodiny. Dôležité je, že domáce učenie prinesie nové poznatky, zručnosti či úžitok dieťaťu a a niekedy aj rodičom,“ vysvetľuje Alžbeta Štofková Dianovská. Domáca úloha je však už podľa nej striktne zadaná učiteľom a zasahuje do voľného času rodiny.

„Venujú jej svoj čas, ktorý by inak mohli stráviť rozhovorom, návštevou divadla alebo športovaním. Zmysel domácej úlohy nemôže vidieť iba učiteľ. Pokiaľ je jej cieľom napríklad utvrdzovanie učiva, tak logicky nemôžu dostať všetky deti rovnakú úlohu, pretože šikovnejšie s ňou iba zabijú čas a slabšie sa utvrdia v chybách, lebo nie je pri nich odborník,“ povedala hlavná školská inšpektorka. Zároveň škola podľa nej nemôže očakávať, že sa rodič bude po večeroch meniť na pedagogického zamestnanca.

Prvé lastovičky

Už aj na Slovensku máme prvé lastovičky, školy, ktoré začínajú s témou domácich úloh pracovať voľnejšie. V Základnej škole s materskou školou Koperníkova v Hlohovci mali dobrovoľné domáce úlohy tento rok vo februári. Učiteľ ich nezapísal do systému EduPage, ale žiaci si ich mohli poznačiť do slovníčkov individuálne. Pedagógovia ich vypracovanie nekontrolovali. „Môžu však byť obsahom preverovania vedomostí a ich plnenie sa pre vyučujúceho môže stať za vopred určených pravidiel jedným z kritérií hodnotenia žiakov,” uviedla vtedy škola na svojich webových stránkach.

Minister školstva Ján Horecký je za to, aby deti čo najviac práce a vzdelávania urobili v škole, ale nie je za striktný zákaz domácich úloh. Domáce úlohy plnia podľa ministra viacero účelov. Jedným z nich je, že dieťa potrebuje mať priestor i na individuálnu samostatnú prácu. „Ten priestor môže mať aj v škole, to znamená, že potom ho nepotrebuje doma. Sú krajiny alebo školy, kde to tak robia, s tým, že deti dostávajú tento priestor priamo v škole,” poznamenal pre TASR šéf rezortu školstva. Zároveň poukázal aj na susedné Rakúsko, kde sú deti dlhšie v škole popoludní.

Ďalším účelom domácich úloh je, že niektoré deti potrebujú viac času na to isté, čo iné dieťa urobí za polovičný čas. „Aby sa také dieťa nestratilo z peletónu, aby si dokázalo osvojiť potrebné zručnosti a vedomosti, môže potrebovať takúto individuálnu podporu,” vysvetlil minister školstva. Poukázal i na to, že niektoré školy už teraz poskytujú takýto priestor žiakom, napríklad v školskom klube detí.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >