Zápisy do základných škôl budú v apríli bez detí. Potvrdenie lekára netreba

Gabriela Bachárová, 29. marca 2020 o 04:51

Na klasický slávnostný zápis do školy budú musieť budúci prváčikovia aj ich rodičia tento rok bohužiaľ zabudnúť. Situácia to neumožňuje, zápisy preto prebehnú bez detí. Ako presne?

Zápisy prebehnú tento rok bez osobnej prítomnosti detí.

Foto: Shutterstock.com

„V tejto mimoriadnej situácii, keď prioritou je ochrana zdravia a života, sa zápisy do základných škôl uskutočnia bez prítomnosti detí v termíne 15. až 30. apríla," informovalo ministerstvo školstva. Konkrétny termín si zvolia samotné školy.

Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. „Prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení," konštatuje ministerstvo.

Súčasťou prihlášky býva aj vyjadrenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa. Tento rok však nebude potrebné. Väčšina detských lekárov kvôli obave z koronavírusu zásadne obmedzila svoju činnosť, pacientov prijíma len po predchádzajúcom telefonickom rozhovore a rôzne potvrdenia často prestali lekári vydávať úplne. „Rodičia preto poskytnú základnej škole osobné údaje dieťaťa elektronicky bez vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast.," konkretizuje rezort.

Overenie údajov poskytnutých rodičmi sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr však do 15. júna tohto roka.

Ako to bude s odkladmi povinnej školskej dochádzky? „Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nebudú pri zápise vyžadovať," informuje rezort školstva s tým, že tieto potvrdenia rodič doručí dodatočne. Najneskôr to však bude musieť urobiť
do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >