Tento rok možno bude na vysvedčení slovné hodnotenie, pripúšťa minister školstva

TASR, 26. marca 2020 o 04:00

Kvôli nedostatku známok za celý školský rok sa možno prvýkrát pristúpi k slovnému hodnoteniu na vysvedčení namiesto známok, pripustil nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Deti sa učia doma, budú mať na vysvedčení slovné hodnotenie?

Foto: shutterstock.com

Iniciatíva To dá rozum si myslí, že by sa to malo uplatniť najmä v prvých ročníkoch základných škôl. Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) však tvrdí, že slovné hodnotenie nemá v učiteľskej obci veľkú popularitu.

„Môže to byť omnoho pozitívnejšie pre určitú časť rodičov. Dúfam, že sa školy s tým vyrovnajú," povedal minister k aktuálnej situácii, ktorá je spôsobená šírením nového koronavírusu. Jedným z dôvodov prechodu z klasického hodnotenia žiakov na konci roka k slovnému môže byť aj nedostatok známok.
„Myslím, že väčšina učiteľov si známky nazbiera, nejaké už aj má z februára a marca," poznamenal Križo.

Podľa neho by sa však slovné hodnotenie mohlo tento rok zrealizovať. „Postačili by drobné úpravy tak, ako v prípade zrušenia maturít a testovania. Už teraz je však možné namiesto známky dať na vysvedčenie slovo absolvoval. Stačí, keď to schváli pedagogická rada v odôvodnených prípadoch," poznamenal. Takto by podľa neho väčšina žiakov mohla namiesto známok dostať absolvoval. „Určite to nie je ideálne, je to len zámena čísla za slovo," povedal.

Petra Fridrichová z iniciatívy To dá rozum poznamenala, že v tejto oblasti vidia priestor najmä v úprave metodického pokynu pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov v základných školách, v rámci ktorého by sa mohla zaviesť možnosť aj slovného hodnotenia na koncoročnom vysvedčení, prípadne kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia.

„Učitelia by tak podľa dohody v rámci školy mohli všetky predmety hodnotiť slovne alebo vybrať niektoré predmety, v ktorých budú klasifikovať a v ostatných predmetoch dať slovné hodnotenie za predchádzajúce výsledky a aktivitu spojenú s plnením komplexných úloh počas prerušeného vyučovania," vysvetlila.

Iniciatíva To dá rozum v prípade žiakov prvých ročníkov základnej školy preferuje za týchto podmienok na koncoročnom vysvedčení hodnotiť žiakov len slovne. „Zároveň v tomto vidíme príležitosť pre zmenu hodnotenia od strohej známky ku komplexnejšiemu komunikácii učiteľa žiakovi toho, čo sú jeho silné a slabé stránky a ako by mal nasmerovať svoj budúci rozvoj," dodala.

Križo sa obáva, že slovné hodnotenie, kde by učiteľ dal žiakovi širšiu spätnú väzbu, nemá v učiteľskej obci veľkú popularitu. „Som presvedčený, že má zmysel v budúcnosti postaviť to na báze dobrovoľnosti," uzavrel.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >