Zápisy do škôl aj tento rok online, bez účasti detí. Ako to bude prebiehať?

Gabriela Bachárová, 31. marca 2021 o 05:00

Už v najbližších dňoch začínajú zápisy detí do prvých ročníkov základných škôl, rovnako ako vlani však budú, žiaľ, bez osobnej účasti tých, ktorých sa to najviac dotýka.

Aj tento rok budú zápisy žiaľ bez detí.

Foto: TASR

Zápisy prvákov budú tento rok elektronické aj na školách, ktoré patria pod bratislavskú mestskú časť Dúbravka. Podobný systém, aký tu naplánovali, zvolí zrejme väčšina škôl na Slovensku. V Dúbravke sa zápisy uskutočnia od 19. do 27. apríla. Od rodičov bez možnosti pripojenia na internet budú školy zbierať prihlášky na vrátnici, a to v dvoch termínoch. Prihlášky budú k dispozícii v škole. Odovzdávanie prihlášok bude prebiehať bez detí. Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku i poštou, pričom dôležitý bude dátum pečiatky na obálke (najneskôr do 27. apríla).

Zápisy sú povinné pre všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a aj pre tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. Ako informuje mestská časť, na zápis treba prihlásiť aj deti so špeciálnymi, výchovno-vzdelávacími potrebami. Zákonní zástupcovia takéhoto dieťaťa majú možnosť doručiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie škole do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, prípadne najneskôr do 15. júna.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna. Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska. Zápis je totiž povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu.

Zrušený odklad

Aj v Dolnom Kubíne nastáva v apríli obdobie zápisov do prvého ročníka základných škôl pre rodičov detí, ktoré by mali nastúpiť od nového školského roka na povinnú školskú dochádzku. Vzhľadom k úplnému uzatvoreniu škôl bude zápis na štyroch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 15. do 23. apríla elektronickou formou a bez prítomnosti detí. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie budú školy jednotlivo predvolávať zákonných zástupcov aj s dieťaťom k overeniu údajov na prihláške (údaje o dieťati a identifikácia rodičov). Bližšie informácie o zápise spolu s elektronickou prihláškou nájdu rodičia na internetových stránkach konkrétnej školy.

Ako upozornil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na mestskom úrade v Dolnom Kubíne, zmenou školského zákona sa od 1. januára zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. To znamená, že rodič už nedáva škole žiadosť o odklad. Rodič po novom požiada riaditeľku materskej školy o vydanie rozhodnutia o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania.

„K žiadosti je potrebné priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Ak dieťa nenavštevuje materskú školu, rodič je povinný zapísať dieťa do prvého ročníka základnej školy a súčasne ho zapísať do materskej školy na povinné predprimárne vzdelanie na školský rok 2021/2022. Zároveň je potrebné požiadať materskú školu o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,“ ozrejmil Švento.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >