Základka v Banskej Bystrici neznámkuje. Klasické vysvedčenia schováva v trezore

TASR, gb, 3. februára 2019 o 14:03

Niektoré školy na Slovensku namiesto klasických známok hodnotia žiakov slovne. Jednou z nich je aj súkromná základka Škola u Filipa na Ružovej ulici v Banskej Bystrici, ktorá to tak robí už niekoľko rokov.

Žiaci súkromnej základnej školy v Banskej Bystrici.

Foto: Škola u Filipa Banská Bystrica

Podľa zástupkyne riaditeľa Evy Lašovej škola v takomto spôsobe vidí väčšiu vnútornú motiváciu dieťaťa učiť sa. „Ak ja dám dieťaťu cestu k niečomu, v čom sa má zlepšiť, a poviem mu, v čom je dobré, tak to má preň väčší význam," myslí si.

„Slovné hodnotenie u nás na škole je už dlhoročná tradícia, ale bolo vždy podporované známkami. Rozhodli sme sa ísť do experimentálneho overovania, ktoré nám schválilo ministerstvo školstva a na ktorom spolupracujeme s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici," povedala zástupkyňa. Na škole teda dávajú deťom spätnú väzbu pomocou slovného hodnotenia. „S rodičmi sme podpísali dohodu, že deti dostávajú aj klasické štátne vysvedčenia, tie sú však u nás v škole v trezore," vysvetlila zástupkyňa riaditeľa Školy u Filipa. „Aj predtým, ako sme išli do experimentálneho overovania, sme mali slovné hodnotenie a slovné vysvedčenie. Hodnotili sme proces, učenie sa a vedomosti. Robili sme aj testy, ale mali sme škálu vytvorenú na báze percent," priblížila.

Ministerstvo školstva dalo školám možnosť výberu slovného hodnotenia alebo klasifikácie známkami. „Na rokovaní pedagogickej rady si školy schvaľujú, akým spôsobom budú hodnotiť svojich žiakov, a nemajú povinnosť o tom informovať rezort školstva," uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Preto rezort školstva nedisponuje informáciami o tom, na koľkých školách sa hodnotí prospech žiakov slovným spôsobom. „Keďže spôsob hodnotenia jednotlivých škôl je uvedený v ich školských vzdelávacích programoch, rodičia majú možnosť pri výbere školy pre svoje dieťa brať do úvahy aj túto informáciu," priblížilo ministerstvo.

Pozrite si, ako politici vnímajú problematiku známkovania v školách


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >