Psychologička: Za dobré vysvedčenie dieťa pochváľte, horšie známky hneď neriešte

Gabriela Bachárová, 31. januára 2019 o 09:23

Polročné vysvedčenie dnes dostane takmer 680-tisíc školákov. Či už domov prinesú jednotky alebo trojky, ako by na známky mali rodičia reagovať?

Čo dnes nájde na vysvdčení vaše dieťa?

Foto: Shutterstock.com

Gabriela Herényiová, školská psychologička z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave síce nepovažuje vysvedčenie až na výnimky za dôležité, ale ako prízvukuje, to neznamená, že ich ako bezcenné vníma aj dieťa. Naopak, má preň veľký význam. Veď sa päť mesiacov o niečo snažilo, škola je preň stredobodom života, hoci na jej kvalitu môžeme mať rôzne názory. „Nesnažte sa túto udalosť zľahčovať a prehliadať. Dieťa čaká na vaše slová, spätnú väzbu, pochvalu a uznanie, ako aj na uistenie, že o nič nejde, ak sa náhodou niečo nepodarilo tak, ako si samo predstavovalo, alebo ako ste si to predstavovali vy.“

Ako odporúča, rodičia by mali pri sklamaní alebo neúspechu vyjadriť pochopenie pre pocity dieťaťa. „Pochváľte ho za lepšie známky, ktoré má na vysvedčení, a tie horšie hneď neriešte. Bitka, slzy, nadávky a zákazy nám známky nezlepšia. Bezprostredne je potrebné pozitívne oceniť namáhavú prácu, ktorú dieťa zvládlo,“ radí odborníčka.

Zlé známky síce nikoho nepotešia, ale veľmi záleží na rodičovskej reakcii, ako ich dieťa bude znášať. „Nikdy nestrašte deti tým, čo sa stane, ak donesú zlé známky. Nepodmieňujte svoju lásku k dieťaťu jeho úspechmi v škole. Vety typu Ak budeš mať samé jednotky, budem ťa ľúbiť sú absolútne neprípustné. Dieťa musí vedieť, že ho máte radi aj s päťkami a trojkou zo správania,“ prízvukuje školská psychologička.

„Vyskúšajte“ si ho

Zaujímavý pohľad na to, ako reagovať na polročné vysvedčenie, ponúka Juraj Hipš z Komenského inštitútu, ktorý sa snaží zlepšovať pomery v slovenskom školstve. „Či už dieťa donesie domov jednotky alebo štvorky na vysvedčení, rodičia by si v prvom rade mali zistiť, za čo ich dostalo. Lebo väčšinou tie známky žiaľ odzrkadľujú len skutočnosť, akú má dieťa schopnosť memorovať učivo. Vysvedčenie z mnohých škôl vám len povie, akú kapacitu pamäte má vaše dieťa na uloženie mnohokrát úplných zbytočností,“ hovorí Juraj Hipš. Ako navrhuje, rodičia si môžu vziať učebnice z jednotlivých predmetov a dieťa „vyskúšať“, čo sa naozaj naučilo. Tak zistia, čo z predmetu naozaj ovláda a môžu sa s ním porozprávať o tom, že podstatné sú práve vedomosti a nie známka z konkrétneho predmetu na vysvedčení.

Gabriela Herényiová odporúča, dohodnúť si pred začiatkom nového polroku postup, ako známky zlepšiť: „Možno si dať s dieťaťom spoločné plány, ako mu pomôžete prekonať problémy v škole. Uistite ho, že pri ňom budete stáť v dobrom aj zlom, a v prípade potreby mu pomôžete. To ale neznamená, že budete vypracovávať úlohy za neho. Dohodnite sa na pravidlách a možno zmenách v komunikácii, ale v pokojnej atmosfére. Dohodnite sa aj na odmene, ktorú dieťa dostane po splnení spoločných cieľov. Odmena by mala byť primeraná veku, výsledkom ako aj možnostiam rodičov a potrebám dieťaťa.“

Mladší žiaci môžu dostať aj slovné hodnotenie, známky nie sú vždy nutné

Vysvedčenie za prvý polrok dnes dostáva viac ako 680-tisíc žiakov, z toho takmer 474-tisíc žiakov základných škôl a takmer 207-tisíc stredoškolákov. Pre viac ako 57-tisíc prváčikov to je ich prvé školské hodnotenie. Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania odovzdajú triedni učitelia svojim žiakom v 2 321 základných a 837 stredných školách, vrátane špeciálnych.

Pre prípravný a nultý ročník, ako aj prvý až štvrtý ročník základnej školy sa hodnotenie môže vykonať slovne stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky. Súčasťou ich výpisu vysvedčenia môže byť taktiež slovný komentár, v ktorom učiteľ zhodnotí vedomosti a zručnosti žiaka. „Obsah slovného komentára má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu. Nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, ale má pôsobiť vždy konštruktívne a povzbudzujúco,“ uvádza Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Čo ste možno nevedeli o polročnom vysvedčení?
Výpis vysvedčenia nie je verejnou listinou ako samotné vysvedčenie (to musí obsahovať vodoznak, štátny znak, odtlačok pečiatky), preto môže byť vytlačený na bežný kancelársky papier. Formu, náležitosti a spôsob odovzdania výpisu si určuje škola alebo triedny učiteľ.

Vydanie výpisu hodnotenia je pre školy povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a následne sa musí vrátiť.

Hurá, prázdniny!
Školákov po prevzatí polročného hodnotenia čakajú jednodňové prázdniny, ktoré budú v piatok 1. februára. Už onedlho sa žiaci budú môcť tešiť na týždňové jarné prázdniny, ktorých termín je individuálny podľa krajov. Jarné prázdniny tak v závislosti od krajov potrvajú v období od 18. februára do 8. marca 2019. 


Pozrite si, ako politici vnímajú problematiku známkovania v školách


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >