Začali zápisy do školy. Bez detí a bez potvrdení

Gabriela Bachárová, 15. apríla 2020 o 05:07

Zápisy do prvých tried základných škôl potrvajú do 30. apríla. Uskutočnia sa bez osobnej prítomnosti žiakov.

Zápis bude tento rok bez detí.

Foto: Shutterstock.com

Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ školy. Rodičia môžu žiaka zapísať do základnej školy prostredníctvom formulára, ktorý si stiahnu najčastejšie z webovej stránky školy alebo ho môžu nájsť aj na konci tohto článku.

Vyplnený formulár zašlú škole e-mailom alebo poštou, prípadne ho vhodia osobne do poštovej schránky školy. Ďalšia možnosť je osobne si vyzdvihnúť formulár priamo v škole za dodržania prísnym hygienicko-epidemiologických opatrení a zaslať ho vyššie uvedenými spôsobmi.

Ministerstvo školstva uvádza, že v prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zápisu dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku (predčasný začiatok školskej dochádzky napríklad, ak je dieťa mimoriadne nadané) alebo zápisu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nebudú vyžadovať potrebné podklady, napríklad vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva.

Zákonný zástupca dieťaťa však tieto dokumenty musí predložiť najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa potom uskutoční do ďalších dvoch týždňov.

Súčasťou každej prihlášky býva štandardne aj vyjadrenie detského lekára, či je dieťa zdravotne spôsobilé navštevovať základnú školu. Tento rok však potvrdenie lekára nebude potrebné.

„Sme v mimoriadnej situácii, ale naším cieľom je, aby všetko v školstve fungovalo čo najhladšie. K tomu smerujú aj všetky naše kroky. Preto sme sa snažili, aby sa dal zápis zrealizovať aj v týchto podmienkach. Prihliadali sme aj na žiakov, ktorí potrebujú odklad dochádzky, chcú nastúpiť do školy skôr alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Formulár k zápisu do základnej školy si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >