Vianočné prázdniny v plnom prúde, za akých podmienok sa ale deti vrátia do školy?

Gabriela Bachárová, 22. decembra 2020 o 04:07

Vianočné prázdniny síce mali deťom začať až v stredu 23. decembra, ale kvôli koronakríze sa z voľna tešia už od včerajška. Do škôl by sa mali vrátiť v pondelok 11. januára.

Deti si užívajú vianočné prázdniny, o ich návrate do školy sa ešte len rozhodne.

Foto: Robert Hüttner, Pravda

Podobne ako v susednom Česku sa aj slovenské úrady rozhodli, že kvôli nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácii sa deťom vianočné prázdniny predĺžia. Do vzdelávacích zariadení by sa mali vrátiť v pondelok 11. januára. Ich návrat bude závisieť od epidemiologickej situácie v jednotlivých regiónoch, a to podľa nových podmienok, ktoré určuje Covid automat. Ten stanovuje závažnosť situácie a opatrenia, ktoré je nutné prijať.

„V prvých troch fázach Covid automatu sú školy otvorené a vyučuje sa prezenčne. Následne sa v stupňoch varovania postupne prechádza na dištančnú výučbu na SŠ (prvý stupeň varovania) a druhom stupni ZŠ (druhý stupeň varovania). V treťom stupni ostávajú rovnaké opatrenia a v štvrtom stupni (najvážnejší stav) ostávajú otvorené MŠ a 1. stupeň ZŠ len pre rodičov z kritickej infraštruktúry," vysvetlil minister školstva Branislav Gröhling.

Aj ročníky a školy, ktoré budú fungovať dištančne, však môžu prejsť na prezenčnú výučbu v prípade pretestovania. „Každý sa teda rozhodne a posúdi, či uprednostní dištančné vzdelávanie alebo prejde na prezenčné s testom. V prípadoch, keď sa situácia zlepší (prvé tri fázy automatu), testovanie potrebné nebude," uviedol minister školstva.

Minister predpokladá, že v januári bude Slovensko v treťom stupni varovania. Školy v týchto dňoch zisťovali záujem o testovanie medzi rodičmi žiakov druhého stupňa a stredných škôl. Následne cez formulár na webe ministerstve školstva nahlásili konkrétne školy počet záujemcov a požiadali o preplatenie testov. Okresné úrady podľa toho zabezpečia dostatok testov a logistiku. Testovanie učiteľov, žiakov a rodičov sa predpokladá v termíne od 7. do 9, januára.

Návrat žiakov do škôl takto (podľa manuálu ministerstva školstva):

Materské školy vo všetkých stupňoch Covid automatu okrem IV. stupňa varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení (teda bez testovania).

I . a II. stupeň ostražitosti v okrese: žiaci základných a stredných škôl sa učia v škole bez obmedzení.

I. stupeň varovania: žiaci v základnej škole sa učia prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, dištančnou formou do absolvovania prípadného testovania.

II. alebo III. stupeň varovania: prvý stupeň a špeciálne školy učia prezenčne bez obmedzení. Ďalej v základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (s jedným učiteľom), ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k online vzdelávaniu. Žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania.

IV. stupeň varovania: všetky stupne škôl zatvorené. V základnej škole sa učia prezenčne len deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre štátu. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa rovnako starajú o deti rodičov z tejto infraštruktúry. K nej patria zdravotní pracovníci, policajti, vojaci či hasiči, ostatné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania.

Jednotlivé stupne rizika si môžete pozrieť v schéme:
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >