Viac ako polovica obyvateľov SR vo veku 15+ má vyšší stupeň vzdelania

TASR, 4. júla 2023 o 16:41

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva Slovenska sa zvyšuje. V poslednom medzicenzálnom období (2011 až 2021) prekročil počet osôb s vyšším stupňom vzdelania polovicu všetkých obyvateľov SR vo veku 15 rokov a viac. Poukazuje na to Štatistický úrad SR, vychádzajúci z výsledkov cenzov a aktuálnej Národnej analytickej správy.

Vzdelanostná úroveň sa zvyšuje.

Foto: shutterstock

"V priebehu siedmich dekád, od roku 1950 do roku 2021, sa na Slovensku výrazne znížil podiel obyvateľov so základným vzdelaním, naopak, zvyšoval sa podiel obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a vysokoškolským vzdelaním," informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Kým po 2. svetovej vojne sa obyvateľstvo Slovenska vyznačovalo najmä dosiahnutým základným vzdelaním, ktoré v roku 1950 dosiahlo takmer 90 percent obyvateľov vo veku 15 rokov a viac, v priebehu siedmich desaťročí sa ich podiel kontinuálne znižoval, najvýraznejšie v 60. rokoch. "Podľa ostatného sčítania v roku 2021 ich podiel predstavoval už len 15,1 percenta, približne 693.000 obyvateľov. V porovnaní s rokom 1991 je to pokles o vyše 23 percentuálnych bodov," spresnila Stauder.

Zastúpenie obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou bolo po 2. svetovej vojne na nízkej úrovni. K rýchlejšiemu nárastu došlo v 80. rokoch minulého storočia prostredníctvom možnosti získať maturitu aj na učňovských školách. "V novom miléniu sa v rámci transformačných zmien zvýšila váha stredoškolského vzdelania s maturitou a od roku 2001 je táto skupina vzdelania najpočetnejšou medzi 15-ročnými a staršími obyvateľmi," uviedla Stauder. V roku 2021 tento typ vzdelania dosiahlo vyše 35 percent populácie, takmer 1,6 milióna obyvateľov vo veku 15 rokov a viac.

Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí ostával do roku 2001 pod hranicou 10 percent, najvýraznejší vzostup zaznamenal v cenzálnom medziobdobí 2001 - 2011, keď stúpol o 9,7 percenta. "Ostatné sčítanie v roku 2021 preukázalo, že ich počet prvýkrát prekročil hranicu jedného milióna obyvateľov a dosiahol 21,9 percenta populácie," objasnila hovorkyňa cenzu.

Analýzu vzdelanosti obyvateľov SR dokumentuje Národná analytická správa, ktorú Štatistický úrad SR vydal 30. júna 2023. Publikácia je zostavená na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >