Učenie je nuda? Aj počty či vybrané slová možno deťom zatraktívniť, skúste to takto

ahojmama, 13. marca 2024 o 06:38

„Môj syn je schopný presedieť nad školskými úlohami aj dve hodiny bez toho, aby urobil čo len jedinú čiarku. Vraví, že ho učenie nebaví, ale keď s ním prechádzam učivo a rozprávame sa o tom, je bystrý a chápe,“ opisuje ťažkosti Trnavčanka Eva, matka štvrtáka na základnej škole.

Nemám rád domáce úlohy!!!

Foto: shutterstock.com

Nechuť k dokončeniu školských úloh po náročnom dni v škole je u mnohých detí bežná. Inklinujú skôr k hrám, oddychu a relaxu. Pre deti ako Evin syn môžu byť motiváciou k učeniu sa hry. Metódu „škola hrou“ zdôrazňoval už Ján Amos Komenský a má význam dodnes. Aby sa deťom chcelo učiť, psychológovia odporúčajú vyhnúť sa príkazom a radšej uprednostniť rôzne spôsoby zábavného spoločného vzdelávania s dospelými, vrátanie hier.

Aj keď sa kedysi hovorilo, že najprv učenie, potom hra, oboje sa dá skĺbiť, dokonca so želaným výsledkom. Hry školákom slúžia na trénovanie logického myslenia, stimulujú pamäť či iné kognitívne zručnosti ako vnímanie, rozhodovanie a samozrejme, aj prijímanie nových informácií. Rozvíjajú aj kreativitu.

Psychologička Michaela Artemiou na zlepšenie motivácie k učeniu odporúča, aby rodičia dieťaťu pomáhali vytvárať rutiny, ktoré mu pomôžu zvládať každodenné úlohy – napríklad priestor na čítanie, rozhovory, a podobne. A aby učivo preberali hravou formou, ak je to možné.

Matematiku možno s dieťaťom namiesto „nudného“ počítania rovníc precvičovať napríklad i pri spoločenských hrách, kde ide o čísla – ako kocky, hracie kamene, alebo aj jednoduchý kartový žolík.

Čítanie tiež nemusí byť len o textoch z čítanky. Umožnite dieťaťu voliť si vlastné témy, či už knihy alebo články. Podľa odborníkov je ale dôležité, aby knižka bola vhodná pre vekovú kategóriu dieťaťa, aby bola preňho zrozumiteľná a nestrácalo pri nej pozornosť. Jednoducho, aby ho neodradilo čítanie prvých stránok. „Po prečítaní textu sa môžete s deťmi o ňom porozprávať a rozvíjať kompetenciu čítania s porozumením. Budete prekvapení, pridanou hodnotou spoločného čítania môže byť aj oddych, smiech a zázračná cesta do sveta fantázie,“ dodáva Michaela Artemiou.

Cudzie či vybrané slová možno zasa precvičovať pomocou hry s takzvanou Zázračnou obálkou. V nej budú slová, ktoré chcete precvičiť, a ktoré sa z nej budú vyťahovať na postupné vytváranie príbehu. „Na začiatku si môžete určiť pravidlá: kto v príbehu bude vystupovať, kde sa bude odohrávať a v akom čase. Ako začnete príbeh rozvíjať, vyberáte postupne slová z obálky a komponujete ich do príbehu. Celý tento príbeh si môžete aj zapisovať a dieťa si tak vizuálne zapamätá, ako sa slová píšu,“ spresňuje psychologička.


ANKETA:

Majú vaše deti problém prinútiť sa doma učiť?

62,5%31,3%6,3%
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >