Rozumejú, potrebujú hlavne rozprávať. Dobrovoľníci učia Ukrajincov po slovensky, možno sa zapojiť

gb, 19. februára 2023 o 04:20

Stačí mať hodinu týždenne čas a hlavne chuť pomôcť Ukrajincom, ktorí sa kvôli vojne ocitli na Slovensku, aby sa lepšie naučili našu reč.

Z hodiny Lýdie Hric Machovej s Ukrajinkou Marínou (vľavo).

Foto: Buddíci pre Ukrajincov

Dobrovoľníci, takzvaní buddíci (z anglického buddy, čo znamená kamarát) pomáhajú Ukrajincom aj po roku, pričom dnes sa sústredia na prekonávanie jazykovej bariéry. Iniciatíva Buddíci pre Ukrajinu ich prepája s konkrétnym ukrajinským utečencom z okolia, stretávajú sa raz do týždňa na konverzačnú hodinu slovenčiny.

„Buddíkom sa pritom môže stať každý, dokonca nemusí byť ani učiteľ či jazykár, nemusí ovládať žiaden cudzí jazyk, stačí mať len chuť konverzovať. Viac ako 500 Slovákov sa tak zapojilo do pomoci Ukrajincom adresne, ľudsky, s nízkym časovým záväzkom a s viditeľným dopadom. Prinášame inovatívny prístup k učeniu sa slovenského jazyka, ktorý napomáha k integrácii a scitlivovaniu spoločnosti,” konštatuje iniciatíva.
 
Projekt Buddíci pre Ukrajincov vznikol už v prvých dňoch vojny na Ukrajine, kedy na Slovensko prichádzali tisíce utečencov, no ešte neboli nastavené princípy, ako im pomôcť. Iniciatíve sa v prvých mesiacoch podarilo osloviť stovky dobrovoľníkov a prepojiť ich s prichádzajúcimi ukrajinskými rodinami v núdzi. Vytvorili tak 330 slovensko-ukrajinských dvojíc. Slovenskí Buddíci pomáhali utečencom s vybavením potrebných vecí na úradoch, nájdením ubytovania, práce, škôlky, školy... Mnohí Buddíci sa pritom venovali viacerým ukrajinským rodinám naraz, lebo dopyt bol obrovský.
 
„V databáze máme aj po roku viac ako 180 ukrajinských rodín, ktoré by potrebovali svojho Buddíka, aby im pomohol naučiť sa základy slovenčiny, preto vítame každého nového dobrovoľníka, kto má hodinu týždenne a chuť pomáhať,“ vyzýva zakladateľka iniciatívy Buddíci pre Ukrajincov Lýdia Hric Machová.
 

Prekonávanie jazykovej bariéry

Potreby ukrajinských utečencov sa v priebehu mesiacov zmenili. „Dnes preto prepájame Buddíkov s konkrétnymi Ukrajincami žijúcimi v rovnakej obci za účelom konverzačných hodín slovenčiny. Stretávajú sa raz týždenne osobne alebo on-line a každý týždeň sa takto zlepšuje v hovorenej slovenčine až 207 Ukrajincov z viac ako 30 obcí po celom Slovensku. Aktívne hľadáme stovky ďalších slovensky hovoriacich dobrovoľníkov,” informuje Iniciatíva.

„Bez schopnosti dohovoriť sa po slovensky si Ukrajinci nedokážu nájsť kvalifikovanú prácu, nevedia si samostatne vybaviť veci v škole či škôlke, na úrade či na pošte. A pritom im netreba veľa na to, aby sa po slovensky naučili,” vysvetľuje Zuzana Ralbovská, spoluzakladateľka iniciatívy.
 

Rozumejú, potrebujú hlavne rozprávať

Ukrajinci rozumejú slovenčine na cca 60 percent, nevedia však sami po slovensky rozprávať. Práve tu je nezastupiteľná rola Buddíka, ktorí aj keď nie sú kvalifikovanými učiteľmi, dokážu s nimi konverzovať a dávať im okamžitú spätnú väzbu. Postupne sa tak učia rozdiely medzi slovenčinou a ukrajinčinou, a ich postup v slovenčine je o to rýchlejší.

Metóda učenia s Buddíkom je postavená na aktívnom rozprávaní, opakovaní slovných spojení a viet. Lekcie projektu sú pripravené tak, aby boli presne zacielené na ukrajinských utečencov na Slovensku a ich potreby. Navyše, slovná zásoba v prvých lekciách je zámerne vybraná tak, aby prvé slovenské slová, ktoré sa naučia, boli podobné ukrajinčine či ruštine. To im umožňuje získať v slovenčine od prvých hodín vyššie sebavedomie, a podporuje to ich motiváciu v učení.

„Ide o inovatívny prístup k výučbe jazykov, ktorý, ako sa nám ukazuje, jednoznačne funguje. Buddíci vidia v rozprávaní Ukrajincov veľké pokroky už po pár hodinách. Ak sa nám podarí nájsť ďalších Buddíkov, dokážeme pomôcť tisícom Ukrajincov zdolať jazykovú bariéru,” vysvetľuje Lýdia Hric Machová. 

Pre Slovákov je to zároveň príležitosť hlbšie spoznať osud svojich nových susedov, pomôcť im cítiť sa v cudzej krajine menej osamelo a izolovane. Spoločnými hodinami slovenčiny sa budujú priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Ukrajincami, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotnú integráciu ukrajinských utečencov do našej spoločnosti. „Najviac nás teší, keď nám Buddíci hovoria o tom, ako sa so svojimi študentmi skamarátili, a dojalo nás, že niektorí dokonca pozvali ukrajinskú rodinku k sebe na Vianoce,” dodáva Lýdia Hric Machová.

Príbehy Buddíkov

Jedným zo Slovákov, ktorí sa rozhodli stať Buddíkom, je Mária Vencel (49) zo Sládkovičova. Napriek boju s rakovinou venuje množstvo času pomoci Ukrajincom, medzi iným aj učením slovenčiny. Má skúsenosť s učením dvoch Ukrajiniek, Iriny a Natálie: „Na začiatku sme sa veľa nasmiali, lebo dievčatá síce veľa rozumeli, ale pri rozprávaní kopec slov skomolili. Teraz s nimi bez problémov prerozprávam v plynulej slovenčine aj pol hodinu.“

Pre veľký záujem zo strany Ukrajincov v Sládkovičove Mária Vencel otvorila dokonca bezplatný skupinový kurz dokopy pre 30 Ukrajincov, ktorých v troch skupinách učí slovenčinu podľa buddíkovských materiálov. „Na hodine hovorím výlučne po slovensky, po rusky začnem, iba ak naozaj niečomu vôbec nerozumejú,“ vysvetľuje pani Mária. „Veľmi ich to baví, snažia sa a už po prvých dvoch hodinách vidím, že im ide lepšie aj vyslovovanie. Zakaždým mi poďakujú a tešia sa na ďalšiu hodinu,“ vraví.

Pozitívne skúsenosti má aj Buddíčka Helena z Košíc. „Na prvom stretnutí som bola veľmi príjemne prekvapená. Namiesto klasického podania ruky ma Lyudmila objala a poďakovala mi, že som sa rozhodla pomáhať jej s učením sa jazyka. Na našich stretnutiach som jej pomohla pripraviť si úvodnú aj záverečnú reč na maliarsky workshop, ktorý pre Slovákov organizovala v Košiciach. Naše spoločné hodiny dnes už nie sú iba o stretnutí žiak a učiteľ, ale o kamarátskom stretnutí dvoch žien, ktoré si stále majú čo nové povedať. Každému by som odporučila zapojiť sa do tejto iniciatívy, lebo ten dobrý pocit z pomoci je na nezaplatenie.” 

Ak sa chcete do iniciatívy zapojiť, možno tak urobiť na www.buddici.sk.


Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saTakto to robím ja - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >