Rodičovský príspevok bude od augusta viac ako 470 eur. S jednou výnimkou ho budú naďalej poberať aj rodičia, ktorým dieťa nevzali do škôlky

Gabriela Bachárová, 3. júna 2023 o 05:06

Od augusta sa mimoriadnou valorizáciou zvyšuje rodičovský príspevok. Po novom sa bude aj naďalej vyplácať rodičom, ktorých potomka nevzali do spádovej škôlky.

Rodičovský príspevok sa mimoriadne zvýši.

Foto: shutterstock.com

Na zvýšenie rodičovského príspevku rodičia nebudú musieť čakať až na január, ale vyššej sumy sa dočkajú už od augusta tohto roka. Na aké peniaze sa môžu tešiť? Záleží to od toho, či na dieťa predtým poberali alebo nepoberali materské.

Ak rodič materské poberal, rodičovský príspevok bude mať po novom vo výške 473,30 eura. Zvýši sa mu tak zo súčasnej sumy 412,60 eura. Na dvojičky bude rodič poberať 591,60 eura namiesto dnešných 515,80 eura.

Ak rodič materské nepoberal, bude mať od augusta nárok na sumu 345,20 eura namiesto súčasných 301 eur. V prípade rodičovského príspevku na dvojičky, na ktoré predtým rodič nedostával materské, sa suma zvyšuje z 376,30 eura na 431,60 eura mesačne. Od januára budúceho roka sa rodičovský príspevok už ďalej zvyšovať nebude.

Rodičovský príspevok, ak dieťa neprijali do škôlky

Zmeny v zákone prinášajú aj dobrú správu pre rodičov detí vo veku od troch rokov do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré neboli prijaté do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Rodičia po novom získavajú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku, pričom jeho výška je rovnaká ako tá, ktorú poberali do troch rokov dieťaťa. Nové opatrenie má uľahčiť finančnú situáciu rodiny, keď sa najčastejšie mama nemôže vrátiť do práce, pretože nemá kam dieťa umiestniť. O príspevok možno žiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok sa poskytuje len počas školského roka. Napríklad ak rodič v máji tohto roka požiada o prijatie dieťaťa do materskej školy a v priebehu júna dostane negatívne rozhodnutie, môže si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od septembra. Žiadosť o rodičovský príspevok môže rodič podať kedykoľvek počas školského roka. Rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy však nesmie byť staršie ako 12 mesiacov, informuje na svojich stránkach Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak rodič dieťaťa spĺňa podmienky a preukáže sa rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy, ktoré mu bolo vydané v júni 2022, a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do spádovej materskej školy ani v školskom roku 2023/2024, musí preukázať toto rozhodnutie do konca augusta 2023. Nemusí však už podávať novú žiadosť. Kontinuálne pokračuje v poberaní rodičovského príspevku. Povinnosť opätovne doložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na konci školského roka, teda do 31. augusta, musí splniť ten rodič, ktorému ani v ďalšom školskom roku nebolo pridelené miesto.

Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok po splnení vyššie uvedených podmienok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej materskej škole. Výška príjmu rodiča pri poberaní tohto príspevku nie je nijako rozhodujúca.

Výnimkou, kedy nie je možné poberať rodičovský príspevok na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy, je, ak sa rodič stará o ďalšie dieťa vo veku do troch rokov. V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí.

V prípade, že sa rodičovi podarí umiestniť dieťa do inej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, je povinný oznámiť to do ôsmich kalendárnych dní na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na rodičovský príspevok mu následne zaniká.
Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >