Psychológ: Rodičia si myslia, že autistické dieťa nemá emócie, to je ale omyl

TASR, gb, 24. júla 2022 o 04:01

Bežná predstava o autistickom človeku je, že nepociťuje žiadne emócie, je odpojený do vonkajšieho sveta a ponorený do seba. Psycholog Ivan Belica, ktorý sa diagnostike a výskumu autizmu venuje, vraví, že nič nie je vzdialenejšie pravde.

Autizmus má rozmanité podoby. Platí však, že dieťa nerozumie nášmu svetu.

Foto: Shutterstock.com

Ak sa rodičia utešujú tým, že dieťa prejavuje výrazné emócie, a teda sa ho problém autizmu netýka, psychológ má pre nich zlú správu. „Deti s autizmom emócie bežne prežívajú a prejavujú. Majú ich len často problém regulovať a identifikovať u iných ľudí,” upozorňuje Ivan Belica, ktorý pôsobí
vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Rodičia majú podľa neho často skreslenú predstavu o tom, čo autizmus je. Porucha autistického spektra môže mať rozmanitú podobu, s rôznou mierou závažnosti príznakov. V každom prípade však ide o ochorenie, ktoré preniká a zasahuje do všetkých oblastí vývinu a života dieťaťa.

Hoci sa správanie môže časom prirodzene meniť, dokonca v niektorých prípadoch i zlepšovať, platí, že ide o celoživotné ochorenie. „Ochorenie, ktoré neovplyvňuje len život dieťaťa, ale zasahuje do života celej rodiny,” uviedol odborník.

Zároveň poukázal na to, že autizmus vyžaduje zvýšené nároky na čas, ktorý je potrebné dieťaťu venovať, nároky na schopnosť emocionálne zvládať celú situáciu a aj zvýšené nároky v ekonomickej oblasti. Ako poznamenal, namiesto podpory rodičia počúvajú komentáre okolia, že nevedia vychovať vlastné dieťa. „Veľká časť ich obáv je spojená aj s tým, ako sa dieťa začlení do školy, riešia, nakoľko bude v budúcnosti samostatné a podobne. Chcem však zdôrazniť, že všetko závisí od konkrétneho stavu daného dieťaťa a veľmi ťažko sa to zovšeobecňuje,” mieni.

Psychológ vysvetlil, že autizmus vzniká v dôsledku poruchy vývinu nervového systému v prenatálnom období. „Prejavuje sa narušením v troch oblastiach. Ide o narušenie sociálnej interakcie, narušenie komunikácie a prítomnosť stereotypných vzorcov správania a záujmov. Príznaky sa väčšinou objavujú v ranom veku, najčastejšie do troch rokov, no môžu sa objaviť aj v neskoršom období,” vysvetlil.

Ako doplnil, deti s autizmom sa môžu líšiť v obraze konkrétnych príznakov, preto sa postupne upúšťa od označenia autizmus a skôr sa začína hovoriť o poruche autistického spektra. Deti s autizmom sa okrem počtu a miery príznakov podľa psychológa líšia aj v iných ukazovateľoch. Jedným z nich je úroveň intelektu. „Ide o deti so závažným intelektovým postihnutím, máme však aj autistické deti s priemerným až nadpriemerným intelektom. S mierou intelektu do istej miery súvisí aj funkčnosť dieťaťa v bežnom živote,” dodal.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saHendikepy - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >