Program Tréneri v škole má cez zážitkové hodiny prehĺbiť záujem detí o šport

TASR, 17. februára 2022 o 04:39

Program Tréneri v škole má u detí prvého a druhého ročníka základných škôl prostredníctvom špeciálnych zážitkových hodín prehĺbiť záujem o šport a pohybové aktivity, rozvíjať všeobecnú pohybovú gramotnosť a hlavne mať radosť z pohybu.

Šport má na školách získať väčšiu podporu.

Foto: Shutterstock.com

Program je v tomto roku v pokračovacej fáze, kde je zazmluvnených vyše 100 škôl, vyškolených 110 trénerov a zapojených viac ako 12 tisíc detí. „Hodiny vedie tréner cez pohybový príbeh vhodný pre danú vekovú kategóriu, čím vytvára záujem detí sa zapájať a chuť skúšať rôzne pohybové aktivity a rôzne druhy športov. Zmyslom je zapojiť všetky deti aj tie menej pohybovo zdatnejšie a vzbudiť ich záujem o pohyb,” vysvetlila podstatu programu Monika Paliatková, hlavný štátny radca splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.

Ako poznamenala, v tomto roku sa realizovali odborné školenia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach, ktoré pripravujú trénerov, aby mohli nastúpiť v ďalšej rozširujúcej fáze do ďalších škôl.

V máji sa uskutoční školenie na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Snahou podľa Paliatkovej je, aby sa tento rok dostali na viac ako 200 škôl a vyškolili množstvo trénerov, ktorí by mohli školám a učiteľom pomôcť kvalitne a zážitkovo viesť hodiny telesnej výchovy a športu na prvom stupni.

„Školy dostávajú ako ďalšiu výhodu športové pomôcky, ktoré pomáhajú zatraktívniť vedenie a obsah hodín telesnej výchovy a športu. Zároveň sa finalizuje metodická príručka, ktorá bude nápomocná pre učiteľov a trénerov,” poznamenala.

Odozvy podľa Paliatkovej získavajú priamou okamžitou spätnou väzbou od detí, rodičov a škôl. Ambasádorom programu Tréneri v škole je splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >