Prídavok na dieťa vzhľadom na priemernú mzdu dramaticky klesá

SITA, 17. augusta 2020 o 04:45

Zvyšovanie sumy prídavku závisí od rastu životného minima, a to stúpa pomalšie ako priemerné hrubé zárobky na Slovensku.

Podiel prídavku na dieťa vo vzťahu k priemernej mzde na Slovensku klesá. Na sociálnej sieti na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Zvyšovanie sumy prídavku totiž závisí od rastu životného minima, a to stúpa pomalšie ako priemerné hrubé zárobky. Kým v roku 1998 dostali najchudobnejšie rodiny s 15-ročným dieťaťom prídavok na dieťa na úrovni 8 percent z priemernej mzdy, v roku 2004 to bolo už len na úrovni 3 percent a v roku 2020 už okolo 2 percent z priemernej mzdy.

Do roku 2002 prídavky na dieťa podľa rozpočtovej rady dostávali iba rodičia s nízkym príjmom. Čím nižší príjem, tým vyšší prídavok. Zároveň sa výška prídavku líšila aj vzhľadom na vek dieťaťa. Najvyšší prídavok patril rodičom 15-ročných detí. V rokoch 2002 až 2004 sa nárok na príspevok na dieťa eformoval. Postupne sa zrušila jeho podmienenosť nízkym príjmom a napokon sa zrušili aj rôzne úrovne prídavku podľa veku dieťaťa.

Od roku 2004 prídavok na dieťa štát priznáva v rovnakej výške pre každé dieťa až do skončenia školskej dochádzky, čiže teoreticky až do veku 24 rokov dieťaťa. Zaviedol sa tiež daňový bonus na dieťa. „Dôsledkom bolo, že podpora najchudobnejších rodín vo forme prídavku na dieťa klesla o 30 až 40 percent, v závislosti od veku dieťaťa," tvrdí rozpočtová rada. Výška zjednoteného prídavku na dieťa zostala rovnaká až do roku 2008. Až v roku 2010 sa naviazal prídavok na dieťa na životné minimum.

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou sa prispieva na výchovu a výživu dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb. V súčasnosti suma prídavku na dieťa dosahuje 24,95 eura.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >