Odber pupočníkovej krvi je bezpečný aj u predčasniatok a môže im pomôcť pri liečbe, zistili vedci

pt, 15. júna 2023 o 04:41

Pupočníková krv predčasne narodených detí obsahuje síce menšie množstvo kmeňových buniek, napriek tomu je ale vhodná na to, aby ju v prípade potreby mohli použiť na liečbu. Potvrdila to vedecká štúdia.

Odber pupočníkovej krvi má svoj význam aj u predčasniatok, konštatovali vedci.

Foto: Dávid Popovič

U predčasne narodených detí často vznikajú rôzne zdravotné komplikácie, ktoré môžu mať závažné následky v podobe mentálnej alebo fyzickej retardácie. Pri liečbe môže pomôcť podanie buniek pupočníkovej krvi rovnako účinne ako systémová, multiorgánová cielená liečba, zistili vedci v štúdii.

Odber pupočníkovej krvi a izolácia buniek u predčasniatok má teda svoj význam, aj keď donedávna nebolo veľa údajov tom, či sú kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti pupočníkovej krvi predčasne narodených detí dostatočné na jej ďalšie využitie pri liečbe.

U predčasne narodených detí sa odporúča nechať dotepať pupočník. A hoci bol pri spomínanej vedeckej štúdii pozorovaný výrazne menší objem pupočníkovej krvi a nižší počet kmeňových buniek, stále bol dostatočný na terapeutickú aplikáciu predčasniatkam. Negatívny vplyv odberu pupočníkovej krvi zaznamenaný nebol. Vedci nespozorovali žiadne významné rozdiely v obehových parametroch, ako je pulz, krvný tlak a okysličenie krvi bezprostredne po odbere pupočníkovej krvi, ani nepozorovali žiadne nežiaduce účinky odberu pupočníkovej krvi vrátane anémie a iných bežných komplikácií.

Skúmali 90 predčasne narodených detí a 120 donosených novorodencov. Predčasne narodené deti do veku 35 týždňov tehotenstva boli rozdelené do dvoch skupín: skupina detí, ktorým bola odoberaná pupočníková krv a skupina bez odberu pupočníkovej krvi. V týchto dvoch skupinách sa porovnávala úmrtnosť a komplikácie súvisiace s predčasným narodením, aby sa u predčasne narodených detí vyhodnotila bezpečnosť odberu pupočníkovej krvi. Skúmali sa charakteristiky buniek pupočníkovej krvi u predčasne narodených a donosených detí pred a po spracovaní.

Závery potvrdzujú, že odber pupočníkovej krvi po oneskorenom prestrihnutí pupočníka u predčasne narodených detí je realizovateľný a bezpečný. Počet a kvalita buniek spĺňajú kritériá na terapeutické použitie. Potvrdenie bezpečnosti a uskutočniteľnosti odberu pupočníkovej krvi predčasne narodeným novorodencom predstavuje dôležitý prvý krok používaniu pupočníkovej krvi pri ich liečbe v klinickej praxi.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saZdravie - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >