Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre deti vo výške 160 eur

TASR, gb, 14. augusta 2023 o 05:49

Nárok si môžu uplatniť rodičia detí, ktorých dieťa sa vzdeláva individuálne alebo je v ambulantnom či pobytovom zariadení.

Dotácia na stravu sa vyplatí, ak rodič splní podmienky.

Foto: shutterstock.com

Od 15. augusta do 15. septembra je možné požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur. Financie sú určené na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení, upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. Takým zariadením môže byť denný stacionár, rehabilitačné stredisko, opatrovateľská služba, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb či iné špecializované zariadenie, v ktorom rodič platí úhradu za stravu.

„Niektorým deťom, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ambulantných alebo pobytových zariadeniach, a popritom si majú plniť povinné predprimárne vzdelávanie či povinnú školskú dochádzku, nie je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom,” uviedlo ÚPSVR s tým, že na Slovensku evidujeme 500 takýchto detí. Rezort práce preto pripravil náhradný spôsob, ako takýmto rodinám čiastočne kompenzovať náklady na stravovanie.

Dotácia sa vzťahuje aj na deti, ktoré majú individuálny študijný plán. „Dotáciu možno poskytnúť rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu, ak dieťa v období od 1. septembra do 31. decembra 2023 plní povinné predprimárne vzdelávanie alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole individuálnym vzdelávaním, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole,” priblížilo ÚPSVR s tým, že sa to týka aj detí, ktoré sú oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a zdravotný stav im neumožňuje vzdelávať sa.

Žiadosť o jednorazovú dotáciu na čiastočnú kompenzáciu na obed a iné jedlo bude môcť od 15. augusta do 15. septembra podať rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu. Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce do polovice septembra. Uverejní ju ÚPSVR na svojej webovej stránke. Schválenie dotácie na obedy a iné jedlo úrady práce neoznámia. Dotácia bude vyplatená v hotovosti alebo prevodom na účet žiadateľa v banke.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >