Obedy zadarmo prehľadne. Majú nárok aj predškoláci či deti s diétnym obmedzením?

Gabriela Bachárová, 26. apríla 2023 o 05:30

Od prvého mája sa na Slovensku znovu zavádzajú školské obedy zadarmo, hoci úplne bezplatné nebudú a rodičia si predsa len niečo doplatia. Ktoré deti získajú na dotáciu nárok?

Obedy zadarmo sú späť.

Foto: shutterstock.com

Obedy zadarmo upravuje zákon o dotáciách. Naposledy schválená novela vrátila do hry dotácie na obed pre deti v podobe, v akej už na Slovensku fungovali pred istým časom. Novela hovorí, že nárok na bezplatný obed má dieťa, ktoré navštevuje posledný, povinný ročník materskej školy a ďalej žiaci základných škôl. Cieľom je vybudovať u detí správne stravovacie návyky a pomocou pravidelného jedla zlepšiť aj vzdelávacie výsledky žiakov.

Pri poskytnutí dotácie sa neprihliada na celkový príjem domácnosti, obed zadarmo tak budú mať deti chudobných i bohatších rodičov. Neposudzuje sa ani to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa.

O obed zadarmo je potrebné požiadať v školskej jedálni, ktorú dieťa navštevuje, dotácia sa teda nevypláca automaticky. Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy sa vypláca dotácia 1,40 eura na deň, ak do škôlky chodí a odoberá obedy. Žiak prvého stupňa základnej školy má nárok na dotáciu 2,10 eura a dieťa na druhom stupni na 2,30 eura.

Obed zadarmo majú aj škôlkari z chudobných pomerov

Nárok na dotáciu ďalej vzniká aj škôlkarovi, ktorý síce nenavštevuje posledný ročník škôlky, ale žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo má príjem len do výšky životného minima.

Podľa prijatej novely dotáciu možno získať aj na všetky deti navštevujúce takú materskú školu, v ktorej polovica všetkých škôlkarov, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácnosti, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi.

Dotácia na stravu vzniká aj žiakovi, ktorý si uplatňuje individuálny študijný plán a nezúčastňuje sa teda pravidelne na vyučovaní. „Avšak je potrebné doplniť, že nárok na dotáciu na stravovanie je vtedy, keď dieťa súčasne odoberie stravu v školskej jedálni. Informujte sa na možnosť vyzdvihnúť si stravu pre dieťa v jedálni,“ uvádza právnička Mária Dvončová vo svojej poradni pre rodičov www.pravneprerodica.sk.

Dieťa s cukrovkou či celiakiou

V súčasnej dobe pribúda detí so stravovacími obmedzeniami. Celiakia či cukrovka si vyžadujú diétne stravovanie, ktoré nie každá jedáleň dokáže zabezpečiť. Má dieťa aj v takom prípade nárok na dotáciu na obed? Mária Dvončová vysvetľuje: „Ak vaše dieťa má dietetické obmedzenie potvrdené lekárom a školská jedáleň mu nevie zabezpečiť stravu, v tom prípade by vám dotácia chodila na účet.“ Podmienkou je, že o stravovanie v školskej jedálni rodičia požiadajú, hoci obed žiak neodoberie.

Dotácie na obedy už rok na Slovensku platili, potom ich vláda zrušila, teraz sa po čase znovu obnovujú. A hoci sa hovorí o obedoch zadarmo, celkom bezplatné nie sú. Rodičia už síce nebudú platiť za jedlo, avšak za režijné náklady spojené s prípravou obeda áno. To môžu byť energie, platy kuchárok, nákup čistiacich prostriedkov či vybavenia do kuchyne a podobne. Režijný poplatok určí samospráva, môže sa pohybovať aj okolo 20 eur mesačne.

Obedy zadarmo aj pre žiakov štyroch ročníkov osemročných gymnázií
Ak sa schváli ďalšia legislatívna novinka, nárok na obed zadarmo by mali mať od septembra tohto roka aj žiaci prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saŠkolák - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >