Kedy je pre dieťa vhodný odklad školy?

Gabriela Bachárová, 1. apríla 2023 o 04:55

Školskú nezrelosť spoznajú rodičia podľa toho, že dieťa neobsedí, nedokáže dlhšiu dobu sústredene pracovať alebo má nedostatky v sebaobsluhe. O odklade možno uvažovať aj vtedy, ak si potomok prechádza ťažším obdobím, napríklad rozchodom či rozvodom rodičov.

Odklad v niektorých situáciách pomôže, inde môže uškodiť.

Foto: shutterstock.com

Dieťa nie je na školu zrelé, ak by sa mohlo v školskej lavici vzhľadom na svoju aktuálnu vyspelosť trápiť. Najčastejšie sa to týka detí, ktoré šesť rokov dosiahli v období od mája do konca augusta pred začiatkom povinnej dochádzky a môžu byť teda aj o rok mladšie ako ostatné deti, ktoré do školy v septembri nastúpia. Ako sa školská nespôsobilosť prejavuje najčastejšie?

Dieťa má problémy s výslovnosťou alebo sa nedokáže dobre vyjadrovať. Ťažkosti mu robí sústredenie, neustále odbieha od činnosti, ktorú začalo. Je netrpezlivé, neposedné. Všetko mu veľmi dlho trvá, nechce veľmi spolupracovať, nerozumie, čo od neho dospelý chce, ťažšie sa prispôsobuje. Učenie mu zatiaľ nič nehovorí, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nezaujíma sa o to, ako fungujú.

Nedokáže sa orientovať v čase či priestore a nepozná údaje o sebe, svojej rodine, svoju adresu či svoj vek. Nedokáže sa o seba postarať, čo znamená, že nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nedokáže samo jesť a má celkovo problémy so sebaobsluhou. Rolu hrá aj výška dieťaťa, keď je príliš malé, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

Že dieťa nespĺňa požiadavky školskej zrelosti, neznamená, že o rok tomu už nebude inak. Ani to nie je známka, že je dieťa nevychované, lenivé či trpí nejakou poruchou. Každé dieťa sa vyvíja inak, nie všetky sú rovnaké a odklad slúži na to, aby sa rozdiely vyrovnali.

Odklad môžu rodiny zvážiť aj vtedy, ak si dieťa prechádza psychicky náročnou situáciou, typicky rozvodom rodičov alebo úmrtím v rodine a podobne. Ak by sa k zhoršenému psychického stavu pridal ešte stres z nového prostredia a školských povinností, dieťa by to nemuselo ustáť. Dlhodobo zhoršený zdravotný stav či dlhodobý pobyt v cudzine sú tiež pádnymi dôvodmi na odklad povinnej školskej dochádzky.

Na druhej strane sa veľmi neodporúča nechávať dieťa ešte rok mimo školy, keď mu len rodičia chcú „predĺžiť detstvo” Mohlo by sa totiž stať, že ak dieťa nastúpi do školy o rok neskôr, môže sa v nej potom nudiť a nemusí si ani rozumieť so spolužiakmi, ktorí budú o rok i viac mladší.

Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť viaceré problémy. Nemusí stačiť výučbe a začne zaostávať, čo býva zdrojom veľkej frustrácie. Nezriedka sa dieťa vo vývoji vráti späť, bráni sa tak situácii, ktorá preň nie je komfortná.

Ako na odklad prakticky

Šikovný návod krok za krokom ponúka právnička Mária Dvončová, ktorá na svojom webe a facebooku Právne pre rodiča ponúka množstvo užitočných právnych rád. Začať treba v škôlke. „Rodič riaditeľa materskej školy nežiada oficiálnou žiadosť o pokračovanie v škôlke. Predloží mu písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Následne riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. O pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí riaditeľ materskej školy rozhodnúť najneskôr 31. augusta, ktorý predchádza začiatku nového školského roku, a to vždy na základe predloženia troch vyššie uvedených dokladov,” popisuje odborníčka.

„I keď sa rozhodnete dať dieťaťu odklad do školy, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy. Obvykle sa vás pri zápise v základnej škole už pýtajú, či budete dávať dieťaťu odklad. Ak riaditeľ škôlky vydá rozhodnutie o tom, že vaše dieťa pokračuje v plnené povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, predložíte príslušnej základnej školy fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,” komentuje. Riaditeľ môže školu odložiť aj na základe odporúčania samej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, ak je škôlka presvedčená, že dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť. Je dobré mať žiadosť o odklad už pripravenú v deň zápisu (nájdete ju často na webe školy), ďalšie dokumenty od odborníkov možno dodať neskôr.

„Ak rodič základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok,” vysvetľuje Mária Dvončová.

Môže sa teoreticky stať, že riaditeľ školy odklad nepovolí. Podľa zákona existuje takzvaný dodatočný odklad, ktorý je možné udeliť v prípade, že v priebehu prvého polroka sa u dieťaťa prejavila nedostatočná fyzická alebo mentálna vyspelosť ku školskej dochádzke.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saDieťa 1 — 6 - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >