Nezosobášené páry a partneri rovnakého pohlavia získajú viac práv

TASR, 20. januára 2023 o 04:20

Nezosobášené páry sa budú môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami partnera alebo udeliť v jeho mene súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

Nezosobášené páry či páry rovnakého pohlavia získajú viac práv.

Foto: Shutterstock.com

Ministerstvo spravodlivosti chce prostredníctvom dvoch zákonov zjednodušiť život ľuďom v rozličných životných situáciách. Navrhované právne nástroje by mali priniesť blízkym osobám, vrátane nezosobášených párov, ako aj párov rovnakého pohlavia, istotu v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti alebo ochrany maloletých. Prvý návrh zákona rieši takzvané fiduciárne vyhlásenia a druhým je zákon o súkromných nadačných fondoch.

Ako uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas, zákon o fiduciárnom vyhlásení je jednoduché legislatívne opatrenie, ktorým sa zriadi register fiduciárnych vyhlásení v spolupráci s Notárskou komorou. Rezort spravodlivosti informoval, že ide o jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník. „Takéto vyhlásenie sa môže týkať len jednej osoby a môže a nemusí byť vzájomné,“ spresnil Miroslav Karas. V tomto zmysle ide o riešenie konkrétnych životných situácií. Dôverník sa bude môcť oboznamovať so zdravotnými informáciami alebo môže v mene vyhlasovateľa udeliť informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou.

„Nový právny inštitút však rieši aj zásadnejšie právne otázky pre prípad smrti," uviedlo ministerstvo s tým, že bude možné pre prípad smrti určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva. „Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého," dodalo ministerstvo. Tento zákon, ako uviedol šéf rezortu spravodlivosti, nerieši majetkové situácie a majetkové vzťahy, a preto je tu návrh zákona o súkromných nadačných fondoch. Prostredníctvom tohto zákona bude možné riešiť širokú škálu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch alebo v spoločnom podnikaní blízkych osôb.

„Cieľom navrhovaných zákonov je zjednodušovať život ľuďom v rozličných životných situáciách. Návrh prináša zásadné zlepšenie pri efektívnom usporadúvaní si vzájomných vzťahov, do ktorých zároveň vnesieme viac právnej istoty. Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu,“ povedal minister spravodlivosti Viliam Karas.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >