Náhradné výživné už dostávajú tisícky ľudí, zrušila sa jeho maximálna výška

SITA, 28. augusta 2023 o 05:38

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú náhradné výživné čoraz väčšiemu počtu ľudí. Počet poberateľov náhradného výživného stúpa takmer bez prestávky už rok a pol, odkedy sa začali uplatňovať zásadné legislatívne zmeny.

Náhradné výživné dostáva stále viac ľudí.

Foto: Shutterstock.com

Počet poberateľov prekročil prvýkrát v histórii sedemtisícovú hranicu. Kým v januári minulého roka vyplatili úrady práce 494-tisíc eur viac ako 4,7 tisíca poberateľom náhradného výživného, v júni tohto roka ho poslali 7 037 poberateľom v celkovej výške presahujúcej 849-tisíc eur. Počet poberateľov v sledovanom období postupne narástol o viac ako dvetisíc osôb, čo sa prejavilo aj na vyplatených sumách. V porovnaní s januárom vlaňajška vzrástol objem vyplatených prostriedkov o 355-tisíc eur.

„Tieto nárasty možno pričítať zmene legislatívy, keď bola snaha poskytnúť náhradné výživné väčšiemu okruhu oprávnených detí, napríklad sirotám umiestneným v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately či deťom zvereným do náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré nemohli za to, že ich rodičia, prevažne otcovia, im neplatia alimenty,“ zhodnotil vývoj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik.

Zvýšenie náhradného výživného

Nárast celkového objemu vyplatených dávok bol však podmienený aj zvýšením sumy náhradného výživného. Napríklad sirotám bez sirotského dôchodku sa už nevyplácala suma vo výške 0,3-násobku, ale už vo výške 0,7-násobku životného minima. Zrušila sa tiež maximálna výška poskytovaného náhradného výživného, ktorá bola v období pred januárom minulého roka stanovená vo výške 3,7-násobku životného minima. V neposlednom rade zvýšenie súm dávok závisí aj od rozhodnutí súdu o stanovení výšky náhradného výživného a tu v poslednom období rozhodnutia zohľadňovali vysokú mieru inflácie.

Štát pomáha občanom náhradným výživným v prípadoch, keď zlyhávajú zodpovedné osoby a neplnia si vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu ako aj v prípadoch, keď sirote nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Od začiatku minulého roka sa začali v oblasti náhradného výživného uplatňovať významné zmeny. Ich cieľom bolo, aby bolo náhradné výživné dostupné rýchlejšie a pre viac detí, aby siroty s najnižšími sirotskými dôchodkami dostali viac peňazí, a aby sa obmedzili výpadky vo výživnom pri exekúcii.

Pridajte komentár

táto funkcia je len pre prihlásených

Prihláste saÚrady a peniaze - ďalšie články

Ďalšie články v rubrike >