Mýli si písmenká, zabúda na dĺžne? Nemusí ísť len o nepozornosť

Patricia Poprocká, 11. októbra 2019 o 05:23

Mýli si váš malý školák b a d, m a n, zabúda písať mäkčene, dĺžne, či ich dáva tam, kam nepatria? To, čo niekedy vyzerá len ako nepozornosť, môže však byť aj poruchou, ktorou dieťa trpí. Narušená schopnosť osvojovať si pravidlá jazyka, dysortografia.

Dysortografik potrebuje pri písaní osobitný prístup, viac času a niekedy aj názorné pomôcky, napríklad kartičky.

Foto: shutterstock.com

„Slovenčinu nemáš rád, nedávaš pozor, nepočúvaš, čo diktujem...“ Takýchto výčitiek sa dysortografici napočúvajú od rodičov aj učiteľov, v skutočnosti však naozaj nie sú schopní rozlišovať medzi jednotlivými písmenkami.

Nepomáha dokonca ani teória, dieťa sa napríklad môže naučiť, čo sa kde a ako píše, v praxi však už gramatické pravidlá dodržiavať nevie. Jednoducho ich pri písaní nepoužije.

Problémom býva aj časovanie a skloňovanie slov, nesprávne koncovky sú častým javom. Dieťa si tiež často mýli podobne znejúce písmenká – t a d, z a s, napríklad slovko poď napíše poť.

Odborníci však zdôrazňujú, že dysortografia v žiadnom prípade nezasahuje celú oblasť gramatiky, týka sa len uplatňovania gramatických pravidiel v písomnom prejave. Nezasahuje ani inteligečné schopnosti dieťaťa. Niektorí si ju mýlia s dysgrafiou. Dysgrafici však majú problémy s písaním z motorickej stránky – neuvoľnená ruka, predlaktie, zápästie i prsty, čo znižuje kvalitu ich písomného prejavu.

Ale pozor, stáva sa, že niekedy oboje spolu súvisia, teda že dieťa má problémy s motorikou i sluchovou analýzou. K tomu sa ešte môže pridať i dyslexia, čo sú známe problémy s čítaním.

Dysortografikom možno pomôcť napríklad tak, že si budú nahlas hovoriť to, čo píšu. Mäkčene a dĺžne by malo dieťa písať okamžite, nie až spätne po dopísaní celého slova. Na rozlišovanie b a d, či m a n sa odporúča napríklad vyrobiť si špeciálne pexeso, kde by boli znaky s bruškami na jednotlivých stranách alebo kopčeky. Pozor ale, nech tam nie sú písmenká. Vymyslite vlastné obrázky.

Prípadne sa hrajte hru – napísať určitý počet slov začínajúcich sa na to isté písmeno. Ďalšou radou je písanie diktátu, môže to byť aj formou doplňovačiek. Dieťaťu treba nechať dlhší čas na jeho záverečnú kontrolu, nech si text prečíta nahlas, prípadne potom aj nechať, nech si samé nájde chyby.

V prípade dysortografie sa treba pripraviť na pomalšie pracovné tempo. Dôležité je včas ju diagnostikovať a podľa toho s dieťaťom pracovať.
Príznaky dysortografie
 • zámeny tvarovo blízkych písmen – b/d, a/e, h/n, h/k

 • zámeny písmen, ktoré podobne znejú – z/s, k/g, d/t

 • zámeny tvrdých a mäkkých hlások či slabík – d/ď, di/dy

 • chyby pri problémoch so sluchovou analýzou – štvrtok/štrtok

 • chyby pri písaní dĺžňov – písaním/pisání, pisaní

 • vynechávanie alebo komolenie koncoviek – domov/domo, pri rodičoch/pri rodičov

 • nepresný slovosled

 • nerozlišovanie hraníc slov vo vete, čo sa píše spolu a čo nie

 • (Zdroj: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Poprad)


  Pridajte komentár

  táto funkcia je len pre prihlásených

  Prihláste sa  Školák - ďalšie články

  Ďalšie články v rubrike >